Door: COC Amsterdam
€ 35,00

Rainbow lespakket

Het RAINBOW-project verbindt Europese holebi en trans (LHBT) verenigingen, scholen, en media professionals om de rechten van kinderen en jongeren op hun seksuele en genderidentiteit te promoten.

Dit lespakket biedt docenten handvatten om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken en bestaat uit verschillende filmpjes. Het lespakket kan zowel op het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs worden gebruikt. En is voor leerlingen van 6 tot 16 jaar.

Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderleerlingen (lhbt-leerlingen) voelen zich onveiliger op school dan andere jongeren. Doel van dit lespakket is het bespreekbaar maken en bevorderen van de acceptatie van seksuele diversiteit in de breedste zin van het woord.  

Omvat

  • DVD met 9 korte films
  • Online lesmateriaal
  • Docentenhandleiding

Beschrijving inhoud

Het RAINBOW-lespakket is een resultaat van het internationale RAINBOW-project. Het bestaat uit een DVD met 9 korte films (animaties, documentaires en speelfilms). Bij iedere film zijn verdiepende, reflecterende en creatieve oefeningen te vinden. Bij de film is aangegeven voor welke leeftijdscategorie de beelden geschikt zijn. Ook worden per film de thema’s beschreven die worden behandeld. Voorbeelden van thema’s zijn: stereotypen, gender verwachtingen, pesten
homofobie, culturele diversiteit, familie, identiteit en opkomen voor je rechten.

Jaar van uitgave

2013

€ 35,00
Scroll
naar beneden