Relaties en Seksualiteit voor doven en slechthorenden

Lesmethode voor leerlingen met een auditieve en/ of communicatieve beperking

 

De lesmethode Relaties en Seksualiteit voor doven en slechthorenden (so en vso) is ontwikkeld voor leerlingen met een intensief onderwijsarrangement. De methode is gericht op leerlingen met een auditieve beperking, maar ook bruikbaar voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Delen van de methode zijn bruikbaar voor ambulante ondersteuning van leerlingen met een licht of medium onderwijsarrangement in het reguliere onderwijs.

Omvat

Een lesmethode met verschillende werkvormen en filmpjes. U kunt de methode hieronder downloaden. Op de website van Simea vindt u de bijbehorende filmpjes en digitale prentenboeken. Deze zijn gratis beschikbaar gesteld via de site.

Beschrijving inhoud

Het doel van de methode is om dove en slechthorende leerlingen goed voor te bereiden op en te informeren over relaties en seksualiteit. Daarnaast biedt de methode leraren op scholen voor dove kinderen en jongeren ondersteuning bij deze, soms lastige, materie. De methode bestond oorspronkelijk uit een map, dvd's en box voor SO en VSO. De methode zorgt ervoor dat er een doorlopende ontwikkeling zit in de schoolloopbaan van de leerling, gericht op relaties en seksualiteit. De makers hebben bewust een methode gemaakt die op een feitelijke manier onderwerpen behandelt. De leraar is hierbij informerend en niet normerend. Op die manier brengt de leraar leerlingen in contact met verschillende normen en meningen.

Doelgroep

De methode is ontwikkeld voor dove en slechthorende kinderen en jongeren (en hun begeleiders, onderwijs- en zorgprofessionals).

Prijs

De methode Relaties en Seksualiteit voor doven en slechthorenden is niet meer verkrijgbaar, maar hieronder gratis te downloaden.

Jaar van uitgave

2006

Gerelateerde downloads

Scroll
naar beneden