Taal: Nederlands

Relaties@autisme.kom

Programma voor relationele en seksuele vorming voor jongeren met een autismespectrumstoornis, deel 2

Een werkgroep van autismedeskundigen inventariseerde de voornaamste vragen van jongeren met autisme over relaties. Het boek dat daaruit volgde, biedt inspiratie om het thema op een bevattelijke wijze bespreekbaar te maken. Met respect voor de autistische stijl van informatieverwerking worden de vaak ongeschreven wetten en verborgen sociale regels van relaties verhelderd.

Omvat

Een werkboek met concrete handleiding voor de basismodule 'Relaties'. Naast het boek zijn er zes downloadbare modules met werkbladen. De concrete handleidingen en werkbladen zijn apart te bestellen en te downloaden.

Beschrijving inhoud

Dit werkboek biedt inspiratie om een voor mensen met een autismespectrumstoornis ingewikkeld en abstract thema op een concrete en heldere wijze bespreekbaar te maken. Deel 2: relaties. De werkbladen bij het boek (deel relaties algemeen) kunt u gratis downloaden aan de hand van de toegangscode die in het boek vermeld staat. Het boek bevat meerdere modules.

  • Module algemeen
  • Module familierelaties
  • Module vriendschap
  • Module professionele relaties
  • Module weerbaarheid
  • Module partnerrelaties

Jaar van uitgave

2011

Doelgroep

Jongeren met een autismespectrumstoornis (en hun begeleiders, onderwijs- en zorgprofessionals).

Prijs

€ 31,80

Scroll
naar beneden