Taal: Nederlands | Door: One2Know

Veilig Haven (onderbouw)

In ‘VEILIG HAVEN’ werken kinderen, leerkrachten en ouders aan sociale en seksuele ontwikkeling met als doel, een veilige, ontspannen en positieve sfeer op school.

Expertise vanuit onderwijs-, zorg- en theaterwereld is gebundeld tot een integraal project. Het team van trainers, acteurs, leerkrachten, gezondheidsbevorderaars, coaches en een calamiteitenbegeleider ondersteunt scholen preventief en curatief. Zo werkt het team, samen met de onderwijsprofessionals, aan het beschermen en bevorderen van een gezonde sociale en seksuele ontwikkeling.

Schoolbreed en zowel preventief als curatief werken aan seksuele (en sociale) ontwikkeling op school met leerlingen, ouders en leerkrachten.

Omvat

 • Kan preventief en curatief worden ingezet
 • Seksuele vorming PO
 • Ouderparticipatie
 • Training voor leerkrachten
 • Theatervoorstelling
 • Schoolbegeleiding
 • directie-coaching bij calamiteit
 • Coaching voor leerkrachten

Beschrijving inhoud

Schoolbegeleiding
In de intake met de school(leiding) wordt de ‘reisroute’ bepaald. Hiervoor wordt er bekeken:

 • Hoe seksuele vorming nu aandacht krijgt
 • Welke kennis er aanwezig is in school
 • Woe er gedacht wordt over het samenwerken met en betrekken van ouders
 • Of er incidenten hebben plaatsgevonden die een meer uitdagende opstart kunnen opleveren
 • Of er voldoende ruimte in de jaarplanning is en of er draagvlak en motivatie onder teamleden bestaat om een aanpak vorm te geven.
 • verder krijgt de school (leiding) begeleiding bij het vormen van beleid en integreren van seksuele vorming in het curriculum, waarbij er oog is voor het niet verder verhogen van druk op het curriculum.

Ouderparticipatie

 • Ouders worden betrokken bij vorming van de aanpak en krijgen voorlichting.
 • Ouders krijgen voorlichting over de seksuele opvoeding en wat zij hierin kunnen bijdragen.

Leerkrachten (afhankelijk van de intake)

 • Training in (lesgeven over) seksuele ontwikkeling, weerbaarheid, voortplanting en relatievorming.
 • Werken aan en praten over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
 • Bespreken en signaleren van kindermishandeling.
 • Werken volgens de Meldcode.
 • Training over verwerkingslessen Veilig Haven.

Leerlingen

 • Seksuele vorming voor leerlingen van groep 1 tot en met 8 vanuit Kriebels in je buik (of een andere effectieve methode).
 • Theatervoorstelling Griezelgeheim (voor elke bouw is er een eigen voorstelling).
 • Verwerkingslessen Griezelgeheim over grensoverschrijdend gedrag en misbruik met een coach.

Jaar van uitgave: 2020

Scroll
naar beneden