Taal: Nederlands

Vrienden en vrijers

Vrienden & Vrijers is een spelmethode die het makkelijker maakt om met o.a. leerlingen, cliënten en cursisten te praten over de thema's het Lichaam, Vriendschap, Partners, Seksualiteit en Weerbaarheid.

Omvat

Spel met 135 kaarten

Beschrijving inhoud

De methode bevat onder andere 135 kaarten met afbeeldingen en vragen, een Hulpvragenkaart en een Actiekaart (downloaden). Elk thema is uitgewerkt in 27 kaarten met getekende situaties waarin één of meer mensen een rol spelen. Een zestigtal professionals uit de zorgsector droeg de onderwerpen aan. Zij hadden behoefte aan beeldmateriaal om hun onderwerpen bespreekbaar te maken. Inhoudelijk deskundigen op het gebied van relaties en seksualiteit gaven feedback.

Doelgroep

Mensen met een verstandelijke beperking, docenten, begeleiders

Jaar van uitgave

2010

Beoordeling erkenningstraject

De interventie is niet beoordeeld. 

Erkenningstraject is een samenwerking tussen het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en Movisie.

Scroll
naar beneden