handkus

Cultuur, religie en seks

Seksualiteit is een persoonlijk thema waar iedereen een eigen invulling aan geeft. Religie speelt een grote rol in seksueel gedrag en opvattingen van leerlingen over seksualiteit. Dat maakt het praten over seksualiteit in een multireligieuze en –culturele klas niet altijd makkelijk. Ondanks dat leerlingen onderling sterk kunnen verschillen in opvattingen, normen, waarden, wensen en grenzen, is seksuele vorming zeker mogelijk.

 

Aanbevolen aanvullende materialen

Scroll
naar beneden