meisje en jongen neus tegen elkaar

Visie en beleid

Een succesvolle aanpak kenmerkt zich door een duidelijke visie op het thema en een samenhangend en breed gedragen beleid in de school. Iedere school kan hier zelf invulling aan geven en aansluiting zoeken bij bestaande wet en regelgeving.

Neuzen tegen elkaar

Veel scholen werken al aan een gezonde of veilige school waarin het thema relaties en seksualiteit wordt meegenomen. 

Samenhangend beleid: 

Een samenhangend beleid kenmerkt zich door vijf pijlers van beleid. Hierbij is aandacht voor:

  1. Visie op het thema
  2. Invulling van beleid: als er een duidelijke visie is geformuleerd moet dit handen en voeten krijgen in beleid  
  3. Vormgeving educatie
  4. Signalering 
  5. Fysieke en sociale omgeving (JGZ en ouders) 
Scroll
naar beneden