Zoendende jongeren

Advies en ondersteuning

Wilt u meer aandacht voor het thema relaties en seksualiteit op uw school? Weet u niet hoe u dit structureel kunt aanpakken? En wilt u na verloop van tijd een duidelijke opbrengst zien? Heeft u behoefte aan ondersteuning of advies?

GGD´en

De meeste GGD'en hebben Gezonde School-adviseurs die geschoold zijn in het thema relaties en seksualiteit, seksuele vorming of seksuele gezondheid.
Zij kunnen u gericht advies geven of ondersteunen bij beleid of aanpak in de school. Vaak is het thema ondergebracht bij de afdeling Gezondheidsbevordering of de Jeugdgezondheidszorg.

Jongere schrijft wat op digibord

Voorbeelden van advies of ondersteuning vanuit de GGD
 

  1. Een docententraining geven bij de invoering van relationele en seksuele vorming op school.
  2. Na een incident werken aan structureel preventief beleid, bijvoorbeeld na seksueel grensoverschrijdend gedrag op school. 
  3. Met uw school een gezondheidsprofiel opstellen (volgens de Gezonde School methode) rondom het thema relaties en seksualiteit. 
  4. Een teambijeenkomst begeleiden om gezamenlijk een visie op het thema seksualiteit te formuleren. 
  5. Met de school alle pijlers van beleid doorlopen en advies geven over geschikte interventies of vervolgactiviteiten.
  6. Een beleidsplan opstellen met de school om seksualiteit structureel in te bedden.
  7. Een ouderbijeenkomst organiseren, zodat ouders geïnformeerd zijn over het beleid van de school rondom seksualiteit.
  8. Met het team het schoolbeleid evalueren en kijken waar zich nog leemtes voordoen.

E-learning seksuele vorming

Vindt u het lastig om over seksuele vorming een goed gesprek te voeren? Rutgers biedt een gratis online cursus aan, die je kan helpen deze onderwerpen bespreekbaar te maken en je lessen seksuele en relationele vorming te verdiepen. Ga naar www.leerportaal.rutgers.nl en maak een account aan. 

Gezonde School

Een school die voldoende heeft geïnvesteerd in beleid, seksuele vorming, signalering en omgeving, kan het vignet Gezonde School met het themacertificaat Relaties en seksualiteit aanvragen. Met het vignet Gezonde School krijgen deze scholen erkenning voor hun inzet. Het themacertificaat Relaties en seksualiteit is er voor po, vo en mbo.

Naast dit themacertificaat zijn er ook andere gezondheidsthema's waarvoor u een vignet kunt aanvragen. Kijk daarvoor op Gezondeschool.nl. 

Scroll
naar beneden