Jeugdgezondheidszorg

Ook de Jeugdgezondheidszorg kan een belangrijke partner zijn bij de bevordering van de seksuele gezondheid van leerlingen.

Een jeugdverpleegkundige of jeugdarts monitort de seksuele ontwikkeling van kinderen via vragenlijsten en individuele gesprekken. Hij of zij kan extra ondersteuning bieden aan kwetsbare kinderen.

In bepaalde contactmomenten wordt geïnformeerd naar de seksuele ontwikkeling (bijvoorbeeld veranderingen in de puberteit bij 11 jarigen en seksuele activiteit of negatieve ervaringen met seks rond het 15e jaar). Iedere GGD hanteert hiervoor een eigen jeugdmonitor en vragenlijst.

Richtlijn seksuele ontwikkeling

Sinds 2014 is er een richtlijn seksuele ontwikkeling 0-19 jaar. De jeugdgezondheidszorg is verplicht kinderen te ondersteunen bij een gezonde seksuele ontwikkeling en om seksueel zorgwekkend gedrag of problemen op terrein van seksualiteit tijdig te signaleren. 

Betrek de jeugdgezondheidszorg bij beleid over seksuele vorming en bespreek regelmatig te uitkomsten uit de jeugdmonitor rondom thema relaties en seksualiteit. De jeugdgezondheidszorg maakt meestal ook deel uit van een ZAT team en kan signalen, zorgen of problemen rondom seksueel gedrag van leerlingen inbrengen en bespreken. Samen sta je sterker. 

Contact met de GGD

Zoek de contactgegevens van de GGD in uw regio. 

Gezonde School-aanpak 

De pijlers beleid, educatie, signalering en fysieke en sociale omgeving komen ook terug in de Gezonde School-aanpak. Op de website van Gezondeschool.nl vindt u informatie over de aanpak bij povo en mbo. De Gezonde School-aanpak is een praktische aanpak om scholen te ondersteunen bij het structureel werken aan gezondheid op school. De aanpak gaat uit van wat de school al doet, bouwt hier op voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school. 

Het vignet Gezonde School behalen?

Een school die voldoende heeft geïnvesteerd in beleid, seksuele vorming, signalering en omgeving, kan het vignet Gezonde School met het themacertificaat Relaties en seksualiteit aanvragen. Met het vignet Gezonde School krijgen deze scholen erkenning voor hun inzet. Het themacertificaat Relaties en seksualiteit is er voor povo en mbo. Naast dit themacertificaat zijn er ook andere gezondheidsthema's waarvoor u een vignet kunt aanvragen. Kijk daarvoor op Gezondeschool.nl. 

Scroll
naar beneden