Zoendende jongeren _ seksuele voorlichting

Burgerschap

Kinderen groeien op in een pluriforme samenleving met veel diversiteit en dynamiek. Niet alle kinderen zijn bekend met de spelregels en fundamentele waarden in Nederland. Sinds 2006 zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan sociaal burgerschap. Kinderen leren over onze democratische waarden zoals deze zijn vastgelegd in de Grondwet, de universele mensenrechten en de kinderrechten. Belangrijke waarden zijn gelijkwaardigheid en vrijheid van meningsuiting.

Voor seksuele vorming en omgang met seksualiteit en seksuele diversiteit, wordt verwezen naar de seksuele rechten. Zo heeft een kind recht op kind bescherming tegen seksueel misbruik, maar ook recht op informatie over seksualiteit, recht op vrije partnerkeuze, recht op recht op voorzieningen. Scholen zijn vrij om zelf invulling te geven aan burgerschap.

De kennis over mensenrechten en burgerschap is nog niet onder alle leerlingen optimaal. Het is van belang dat leraren in het onderwijs deze waarden en rechten uitdragen en anti- sociaal, discriminerend, homonegatief en seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt tegen gegaan en positief gedrag ondersteunen.  

Kinderen in de klas krijgen les over relaties en seksualiteit

 

Scroll
naar beneden