Zoeken
Nieuws – Artikel

Handreiking voor genderinclusiviteit in het hoger onderwijs

Terug naar overzicht
16 December 2022

Deze handreiking geeft inzicht in de belemmeringen die genderdiverse studenten ervaren en de manier waarop onderwijsinstellingen hen kunnen ondersteunen om hun onderwijsinstelling zo in te richten dat alle studenten zich welkom voelen. In de hoofdstukken wordt meer uitleg gegeven over een specifiek onderwerp aangevuld met praktische tips. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

■ Een genderinclusief en veilige leeromgeving
■ Studentenwelzijn en psychische klachten
■ Studievertraging, verzuim en financiële ondersteuning
■ Stage en werk
■ Informatievoorziening binnen en buiten de onderwijsinstelling.

Met deze handreiking willen we je inspireren en handvatten bieden voor het werken aan een genderinclusieve onderwijsinstelling waar alle studenten zich welkom voelen. Maar ook willen we jou kennis geven over genderdiversiteit die je kan delen met collega’s en studenten.

Lees hier de handreiking Genderinclusiviteit in het hoger onderwijs

 

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.