Zoeken

Beleid op school

Om seksuele vorming succesvol te maken, is een duidelijke visie op het thema en een samenhangend en breed gedragen beleid in de school nodig. Iedere school kan hier zelf invulling aan geven en aansluiting zoeken bij bestaande wet en regelgeving.

1/1
Overheidsbeleid en regelgeving

Scholen zijn verplicht om aandacht te besteden aan seksualiteit, diversiteit en met name seksuele diversiteit. Lees hier meer over beleid en regelgeving vanuit de overheid.

Overheidsbeleid en regelgeving

Samenhangend beleid

Veel scholen werken al aan een gezonde of veilige school waarin het thema relaties en seksualiteit wordt meegenomen. Een samenhangend beleid kenmerkt zich door vijf pijlers van beleid.

Belangrijke informatie voor de ontwikkeling van seksualiteitsbeleid

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.