Zoeken

Educatie beleid ontwikkelen

Wat voor beleid moeten we maken rond seksuele vorming? Voor een veilige en gezonde seksuele ontwikkeling van leerlingen is het belangrijk dat seksuele vorming is ingebed in het onderwijs en in een doorlopende leerlijn wordt aangeboden. Hier vind je informatie en tips om aan de slag te gaan.

Richtlijn seksuele vorming

Er is veel vrijheid voor jouw school om te bepalen vanuit welke visie en doelen julie les willen geven over het thema en welke educatieve lesmaterialen hiervoor het meest geschikt zijn. Waar begin je dan? De richtlijn seksuele vorming kan hierbij behulpzaam zijn.

Per leeftijdsfase wordt in de richtlijn seksuele vorming benoemd wat leerlingen zouden moeten weten, vinden en kunnen bij seksuele vorming. Op basis daarvan kan gekeken worden welke onderwerpen al aan bod komen in de huidige methoden en welke thema’s nog aandacht behoeven.

Tips voor ontwikkeling van beleid op educatie

  • Bespreek met collega’s doelen van seksuele vorming en kies een geschikte onderwijsmethode.
  • Stem met collega’s af welke thema’s en lessen in welk leerjaar aan bod moeten komen en welke docenten hiervoor verantwoordelijk zijn.
  • Neem eventueel deel aan een projectweek en wissel ervaringen uit met andere scholen in de regio.
  • Vraag eventueel ondersteuning van de GGD in je regio.
  • Evalueer jaarlijks met docenten en leerlingen de lessen en maak de opbrengst van de lessen zichtbaar voor ouders en de school.
  • Stel het educatieplan eventueel bij op basis van ervaringen uit voorgaande jaren.
  • Onderzoek of docenten zich voldoende toegerust voelen om deze lessen te verzorgen.
  • Sluit aan bij lopende projecten zoals leefstijl of burgerschap en borg seksuele vorming in het curriculum of leerplan van de school.
Bekijk hier ons overzicht van lesmaterialen
Directeur Basisschool

Na wat incidenten wilden we seksuele vorming structureel aanpakken. We zochten een geschikte lesmethode en dat bleek Relaties & Seksualiteit te zijn. Seksualiteit wordt er breed behandeld, de lessen zijn flexibel inzetbaar en ze sluiten goed aan bij de ontwikkelingsfase van de leerlingen. Er is nu minder gedoe in de klas, kinderen stellen makkelijker vragen en leerkrachten krijgen een sterkere band met hun leerlingen. We doen nu elk jaar mee met de Week van de Lentekriebels.

Gezonde School-aanpak

De pijlers beleid, educatie, signalering en fysieke en sociale omgeving komen ook terug in de Gezonde School-aanpak. Op de website van Gezondeschool.nl vindt u informatie over de aanpak bij povo en mbo. De Gezonde School-aanpak is een praktische aanpak om scholen te ondersteunen bij het structureel werken aan gezondheid op school. De aanpak gaat uit van wat de school al doet, bouwt hier op voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school.

Het vignet Gezonde School behalen?

Een school die voldoende heeft geïnvesteerd in beleid, seksuele vorming, signalering en omgeving, kan het vignet Gezonde School met het themacertificaat Relaties en seksualiteit aanvragen. Met het vignet Gezonde School krijgen deze scholen erkenning voor hun inzet. Het themacertificaat Relaties en seksualiteit is er voor povo en mbo. Naast dit themacertificaat zijn er ook andere gezondheidsthema’s waarvoor je een vignet kunt aanvragen. Kijk daarvoor op Gezondeschool.nl.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.