Zoeken

Ondersteuning leraren bij lessen over seksuele vorming

Seksuele vorming is geen apart vakgebied en kan in verschillende lessen of vakken een plek krijgen. Denk aan mentorlessen, vak gezondheid, biologie, verzorging en maatschappijleer. In principe zou iedere leraar hierover les kunnen geven. Toch voelt niet iedere leraar zich hiervoor voldoende toegerust. In de lerarenopleidingen en pabo is dit thema nog niet overal goed ingebed.

Startende leraren hebben vaak behoefte aan extra ondersteuning. Maar ook andere leraren hebben daar soms behoefte aan. Op basis hiervan kun je een scholingsbeleid opstellen.

Tips scholingsbeleid en deskundigheidsbevordering

 • Inventariseer wat eventuele barrières zijn bij leraren.
 • Bekijk met elkaar welke competenties wenselijk zijn om hierover les te geven.
 • Bied gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.
 • Koppel ervaren leraren aan minder ervaren leraren en wissel ervaringen uit (bezoek eventueel lessen van collega’s).
 • Bied gelegenheid voor intervisie of scholing op dit onderwerp.
 • Vraag advies bij GGD in de regio voor scholing en ondersteuning van leraren.
 • Evalueer jaarlijks de lessen op school met het lerarenteam.

Competenties, visie en kennis van leraren bij lessen over seksuele vorming

 • Een visie hebben op seksualiteit, seksuele vorming en de rol van de school/docent
 • Kennis hebben van de seksuele ontwikkelingsfasen, seksuele risico’s en seksuele gezondheid van leerlingen
 • Weten welke thema’s belangrijk zijn voor verschillende type leerlingen
 • Weten hoe je als docent bijdraagt aan een gezonde seksuele ontwikkeling van leerlingen
 • Weten welke gevoeligheden er kunnen zijn rondom seksualiteit en hierbij rekening kunnen houden met de culturele en religieuze achtergrond van leerlingen
 • Kennis hebben van geschikte, goed onderbouwde en effectieve lespakketten seksuele vorming en hierin een keuze kunnen maken
 • Weten welke hulp en opvangmogelijkheden er zijn voor leerlingen bij seksuele vragen of problemen

Pedagogische en didactische competenties

 • Een veilig leerklimaat kunnen creëren en duidelijke regels en afspraken kunnen maken
 • Rekening kunnen houden met onderlinge verschillen en overeenkomsten in opvattingen, leefstijlen en denkbeelden over seksualiteit en seksuele diversiteit van leerlingen
 • Kunnen omgaan met lastige situaties en passend kunnen reageren op respectloos, seksueel grensoverschrijdend en homonegatief gedrag in de klas
 • Probleemgedrag of seksuele problemen bij leerlingenop tijd kunnen signaleren, bespreekbaar maken, en zorgen voor goede opvang
 • Verschillende werkvormen kunnen inzetten en begeleiden die zorgen voor reflectie, discussie, attitudevorming en communicatieve vaardigheden
 • Kunnen omgaan met negatieve reacties van collega’s of ouders

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.