Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Zoeken

Ondersteuning leraren bij lessen over seksuele vorming

Seksuele vorming is geen apart vakgebied en kan in verschillende lessen of vakken een plek krijgen. Denk aan mentorlessen, vak gezondheid, biologie, verzorging en maatschappijleer. In principe zou iedere leraar hierover les kunnen geven. Toch voelt niet iedere leraar zich hiervoor voldoende toegerust. In de lerarenopleidingen en pabo is dit thema nog niet overal goed ingebed.

Startende leraren hebben vaak behoefte aan extra ondersteuning. Maar ook andere leraren hebben daar soms behoefte aan. Op basis hiervan kun je een scholingsbeleid opstellen.

Tips scholingsbeleid en deskundigheidsbevordering

  • Inventariseer wat eventuele barrières zijn bij leraren.
  • Bekijk met elkaar welke competenties wenselijk zijn om hierover les te geven.
  • Bied gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.
  • Koppel ervaren leraren aan minder ervaren leraren en wissel ervaringen uit (bezoek eventueel lessen van collega’s).
  • Bied gelegenheid voor intervisie of scholing op dit onderwerp.
  • Vraag advies bij GGD in de regio voor scholing en ondersteuning van leraren.
  • Evalueer jaarlijks de lessen op school met het lerarenteam.

Competenties, visie en kennis van leraren bij lessen over seksuele vorming

Pedagogische en didactische competenties