Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Zoeken

Kerndoelen

Sinds eind 2012 zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan seksualiteit, diversiteit en met name seksuele diversiteit. Scholen hebben daarnaast de taak te zorgen voor een sociaal veilig klimaat in en om de school en aandacht te besteden aan burgerschap. Scholen zijn echter vrij om hier zelf invulling aan te geven.

Seksuele vorming is sinds eind 2012 verplicht voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs (onderbouw) en speciaal onderwijs. Het ministerie van OC&W wil hiermee seksuele dwang, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en homonegatief gedrag voorkomen, maar ook respectvol gedrag en seksuele weerbaarheid van leerlingen bevorderen.

Ook in andere kerndoelen zijn aanknopingspunten te vinden met seksuele vorming. Leerlingen moeten bijvoorbeeld ook voor hun eigen gezondheid en welzijn zorgen en kennis hebben van functies van het lichaam.

 

Voor het mbo gelden geen kerndoelen. Daar zijn aanknopingspunten voor seksuele vorming te vinden in de kwalificatie-eisen voor Loopbaan en Burgerschap (LOB). Onder de politiek-juridische dimensie van burgerschap is bijvoorbeeld opgenomen: “De student herkent en erkent de basiswaarden van onze samenleving zoals mensenrechten en acceptatie van diversiteit (onder meer etnische, religieuze, seksuele en gender diversiteit), leert omgaan met waardendilemma’s en hanteert de basiswaarden als richtlijn en uitgangspunt in zijn meningsvorming en bij zijn handelen.”

Net als binnen het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs (onderbouw) en het speciaal onderwijs worden studenten daarnaast geacht zich bewust te zijn van de eigen leefstijl, gezondheidsrisico’s in te kunnen schatten en op basis daarvan verantwoorde keuzes kunnen maken die bijdragen aan een gezonde levensstijl.

Meer informatie

Gerelateerd