Zoeken

Het belang van de sociale omgeving bij seksuele vorming

Een school is geen geïsoleerd systeem maar staat altijd in verbinding met de omgeving. Een van de belangrijkste partners voor de school zijn de ouders. Daarnaast is Jeugdgezondheidszorg verplicht kinderen te ondersteunen bij een gezonde seksuele ontwikkeling.

Hoe betrek ik de sociale omgeving bij seksuele vorming?

 

1. Ouders en verzorgers betrekken

Als kinderen nog jong zijn is het belangrijk ouders of verzorgers te betrekken bij seksuele vorming en ze te informeren over het schoolbeleid. Seksuele opvoeding is namelijk een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en de school.

Als de primaire opvoeders van het kind en de school dezelfde seksuele opvoedingsnormen en waarden hebben, bevordert dit seksueel gezond gedrag van het kind. Het is dan ook belangrijk dat de school ouders informeert over de visie op seksualiteit en ze betrekt bij seksuele vorming.

Bekijk het hele artikel over Ouders betrekken

Tips om ouders te betrekken bij seksuele vorming

 • Houd een enquête om de belangstelling voor seksuele vorming op school in kaart te brengen.
 • Organiseer een ouderavond over seksuele vorming en beleid rondom seksualiteit op school.
 • Schakel wanneer nodig de GGD in voor hulp of ondersteuning.
 • Informeer via een nieuwsbrief over het belang van seksuele vorming en de rol van de school.
 • Nodig ouders en verzorgers uit ook zelf actief bij te dragen aan de seksuele opvoeding.
 • Geef informatie en tips over seksuele opvoeding van kinderen.
 • Richt een tentoonstelling in, zodat ouders het resultaat van de lessen over seksuele vorming kunnen zien.

2. Hulp van Jeugdgezondheidszorg (GGD)

Ook de Jeugdgezondheidszorg kan een belangrijke partner zijn bij de bevordering van de seksuele gezondheid van leerlingen. De jeugdgezondheidszorg is verplicht kinderen te ondersteunen bij een gezonde seksuele ontwikkeling en om seksueel zorgwekkend gedrag of problemen op terrein van seksualiteit tijdig te signaleren.

Manieren waarop Jeugdgezondheidszorg kan helpen

 1. Betrek de jeugdgezondheidszorg bij beleid over seksuele vorming en bespreek regelmatig te uitkomsten uit de jeugdmonitor rondom thema relaties en seksualiteit.
 2. De jeugdgezondheidszorg maakt meestal ook deel uit van een ZAT team en kan signalen, zorgen of problemen rondom seksueel gedrag van leerlingen inbrengen en bespreken. Samen sta je sterker.
 3. Jeugdverpleegkundigen of jeugdartsen monitoren de seksuele ontwikkeling van kinderen via vragenlijsten en individuele gesprekken. Zij kunnen extra ondersteuning bieden aan kwetsbare kinderen.
 4. In bepaalde contactmomenten wordt geïnformeerd naar de seksuele ontwikkeling (bijvoorbeeld veranderingen in de puberteit bij 11 jarigen en seksuele activiteit of negatieve ervaringen met seks rond het 15e jaar). Iedere GGD hanteert hiervoor een eigen jeugdmonitor en vragenlijst.
Zoek de contactgegevens van jouw lokale GGD

3. Gezonde School-aanpak

De pijlers beleid, educatie, signalering en fysieke en sociale omgeving komen ook terug in de Gezonde School-aanpak. De Gezonde School-aanpak is een praktische aanpak om scholen te ondersteunen bij het structureel werken aan gezondheid op school. De aanpak gaat uit van wat de school al doet, bouwt hier op voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school.

Bekijk de website van Gezonde School
Vignet Gezonde School behalen

Een school die voldoende heeft geïnvesteerd in beleid, seksuele vorming, signalering en omgeving, kan het vignet Gezonde School met het themacertificaat Relaties en seksualiteit aanvragen.

Behaal het Vignet Gezonde School

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.