Zoeken

Ouders betrekken bij seksuele vorming

Ouders of verzorgers zijn de primaire opvoeders van hun kind. Het is dan ook belangrijk dat de school ouders informeert over de visie op seksualiteit en ze betrekt bij seksuele vorming. De school kan samen met ouders leerlingen ondersteunen bij een gezonde seksuele ontwikkeling.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Als kinderen nog jong zijn is het belangrijk opvoeders te betrekken bij seksuele vorming en ze te informeren over het schoolbeleid. Seksuele opvoeding is namelijk een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers en de school.

Wat willen ouderen en kinderen?

 • Veel ouders juichen het toe als de school aandacht besteedt aan seksuele vorming of lessen over seksuele weerbaarheid. Soms krijgen scholen ook te maken met negatieve reacties van ouders.
 • Onderzoek laat zien dat ouders van jonge kinderen vaak heel blij zijn als de school aandacht besteedt aan seksuele voorlichting of vorming (artikel H. de Graaf, 2013, in Kind & Adolescent).
 • Ander onderzoek laat zien dat leraren soms onnodig bang zijn voor negatieve reacties van ouders. Door hen vroeg te informeren en te betrekken bij seksuele vorming op school, kunnen deze reacties tijdig worden weggenomen (ResCon, 2010).
 • Veel ouders hebben ook behoefte aan informatie en willen graag ervaringen en zorgen met andere ouders delen. De school kan ouders hierbij helpen.
 • Er zijn ouders die hun kinderen liever zelf seksueel voorlichten, of ouders die bang zijn dat de lessen over seksualiteit seksueel gedrag bij hun kinderen aanmoedigen of ouders die vinden dat kinderen nog te jong zijn voor deze lessen.

Tips om ouders te betrekken bij seksuele vorming

 • Houd een enquête om de belangstelling voor seksuele vorming op school in kaart te brengen.
 • Organiseer een ouderavond over seksuele vorming en beleid rondom seksualiteit op school.
 • Schakel wanneer nodig de GGD in voor hulp of ondersteuning.
 • Informeer via een nieuwsbrief over het belang van seksuele vorming en de rol van de school.
 • Nodig ouders en verzorgers uit ook zelf actief bij te dragen aan de seksuele opvoeding.
 • Geef informatie en tips over seksuele opvoeding van kinderen.
 • Richt een tentoonstelling in, zodat ouders het resultaat van de lessen over seksuele vorming kunnen zien.

Gezonde School-aanpak

De pijlers beleid, educatie, signalering en fysieke en sociale omgeving komen ook terug in de Gezonde School. Dit is een praktische aanpak om scholen te ondersteunen bij het structureel werken aan gezondheid op school. De aanpak gaat uit van wat de school al doet, bouwt hier op voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school.

Bekijk de website van Gezonde School

Het vignet Gezonde School behalen?

Een school die voldoende heeft geïnvesteerd in beleid, seksuele vorming, signalering en omgeving, kan het vignet Gezonde School met het themacertificaat Relaties en seksualiteit aanvragen. Met het vignet Gezonde School krijgen deze scholen erkenning voor hun inzet. Het themacertificaat Relaties en seksualiteit is er voor po, vo en mbo. Naast dit themacertificaat zijn er ook andere gezondheidsthema’s waarvoor u een vignet kunt aanvragen.

Meer weten

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.