Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Zoeken

Ouders betrekken bij seksuele vorming

Ouders zijn de primaire opvoeders van hun kind. Het is dan ook belangrijk dat de school ouders informeert over de visie op seksualiteit en ze betrekt bij seksuele vorming. De school kan samen met ouders leerlingen ondersteunen bij een gezonde seksuele ontwikkeling.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Als kinderen nog jong zijn is het belangrijk ouders te betrekken bij seksuele vorming en ze te informeren over het schoolbeleid. Seksuele opvoeding is namelijk een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en de school.

Veel ouders juichen het toe als de school aandacht besteedt aan seksuele vorming of lessen over seksuele weerbaarheid. Soms krijgen scholen ook te maken met negatieve reacties van ouders.

Er zijn ouders die hun kinderen liever zelf seksueel voorlichten, of ouders die bang zijn dat de lessen over seksualiteit seksueel gedrag bij hun kinderen aanmoedigen of ouders die vinden dat kinderen nog te jong zijn voor deze lessen.

School kan helpen

Onderzoek laat zien dat ouders van jonge kinderen vaak heel blij zijn als de school aandacht besteedt aan seksuele voorlichting of vorming (artikel H. de Graaf, 2013, in Kind & Adolescent).

Ander onderzoek laat zien dat leraren soms onnodig bang zijn voor negatieve reacties van ouders. Door hen vroeg te informeren en te betrekken bij seksuele vorming op school, kunnen deze reacties tijdig worden weggenomen (ResCon, 2010). Veel ouders hebben ook behoefte aan informatie en willen graag ervaringen en zorgen met andere ouders delen. De school kan ouders hierbij helpen.

Als ouders en de school dezelfde seksuele opvoedingsnormen en waarden hebben, bevordert dit seksueel gezond gedrag van het kind.

Tips om ouders te betrekken bij seksuele vorming

Gezonde School-aanpak

De pijlers beleid, educatie, signalering en fysieke en sociale omgeving komen ook terug in de Gezonde School-aanpak. Op de website van Gezondeschool.nl vindt u informatie over de aanpak bij povo en mbo. De Gezonde School-aanpak is een praktische aanpak om scholen te ondersteunen bij het structureel werken aan gezondheid op school. De aanpak gaat uit van wat de school al doet, bouwt hier op voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school.

Het vignet Gezonde School behalen?

Een school die voldoende heeft geïnvesteerd in beleid, seksuele vorming, signalering en omgeving, kan het vignet Gezonde School met het themacertificaat Relaties en seksualiteit aanvragen. Met het vignet Gezonde School krijgen deze scholen erkenning voor hun inzet. Het themacertificaat Relaties en seksualiteit is er voor povo en mbo. Naast dit themacertificaat zijn er ook andere gezondheidsthema’s waarvoor u een vignet kunt aanvragen. Kijk daarvoor op Gezondeschool.nl.

Meer weten