Zoeken

Visie ontwikkelen

Heeft jouw school al een visie op seksuele vorming? Een schoolbrede visie op seksualiteit draagt bij aan preventie van seksueel riskant gedrag en bevordert een gezonde seksuele ontwikkeling van leerlingen. Het formuleren van een visie is een cruciale stap om te komen tot goed werkend beleid. Lees hier hoe je tot een visie komt.

Starten met relationele en seksuele vorming

Als een school start met relationele en seksuele vorming is het belangrijk om samen met het team hierop een visie te vormen.Hierdoor krijgen docenten een kader waarin ze kunnen handelen, en kunnen bij eventuele weerstanden van ouders of collega’s terugvallen op de visie van de school.

In de visie staat de missie of het doel van de school op seksuele vorming beschreven. Om deze visie handen en voeten te geven en het thema daadwerkelijk in te bedden in de school, is het belangrijk verschillende maatregelen te nemen.

Tips om een visie te ontwikkelen

Handige vragen bij de ontwikkeling van een visie:

 • Wat wil de school leerlingen meegeven over relaties en seksualiteit?
 • Welk seksueel gedrag vinden we ontoelaatbaar en welk gedrag willen we vooral bevorderen?
 • Wat kan hierbij de rol van de school en de ouders zijn?
 • Hoe passen de thema’s relaties en seksualiteit binnen de brede visie of identiteit van de school?

Onder ‘verantwoord’ gedrag verstaan wij:

 • veilig
 • rekening houden met grenzen van de ander
 • eigen keuze in vrijheid
 • rechten van het kind: seksuele voortplanting en keuze van een partner
 • respect
 • gelijkwaardigheid
 • prettig en gewenst contact
 • voorkomen van grensoverschrijding.

Als er een duidelijke visie is geformuleerd moet dit handen en voeten krijgen in beleid.

Lees meer over het ontwikkelen van beleid
1/1
Handreiking visie en beleid relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs

Een handreiking ter inspiratie en als voorbeeld voor het ontwikkelen van visie en beleid omtrent structurele relationele en seksuele vorming.

Ga naar de handreiking
Voorbeeld Visie Seksuele vorming

We willen een school zijn die leerlingen een positieve kijk op seksualiteit geeft, weerbaar maakt en waarden en normen bijbrengt, zodat zij (later) verantwoorde keuzen maken in relaties en seksualiteit"

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.