Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Zoeken

Visie ontwikkelen

Een school brede visie op seksualiteit draagt bij aan preventie van seksueel riskant gedrag en bevordert een gezonde seksuele ontwikkeling van leerlingen. Iedere school kan zelf een visie en beleid formuleren waarin het pedagogisch handelen, educatie c.q. seksuele vorming, signalering riskant gedrag en bevordering van een veilig schoolklimaat onderdeel van uitmaakt.

Starten met relationele en seksuele vorming

Als een school start met relationele en seksuele vorming is het belangrijk om samen met het team hierop een visie te vormen.

Hierdoor krijgen docenten een kader waarin ze kunnen handelen, en kunnen bij eventuele weerstanden van ouders of collega’s terugvallen op de visie van de school.

In de visie staat de missie of het doel van de school op seksuele vorming beschreven. Om deze visie handen en voeten te geven en het thema daadwerkelijk in te bedden in de school, is het belangrijk verschillende maatregelen te nemen.

Tips om een visie te ontwikkelen

Handige vragen bij de ontwikkeling van een visie:

We willen een school zijn die leerlingen een positieve kijk op seksualiteit geeft, weerbaar maakt en waarden en normen bijbrengt, zodat zij (later) verantwoorde keuzen maken in relaties en seksualiteit"
Voorbeeldvisie

Onder ‘verantwoord’ verstaan wij:

Als er een duidelijke visie is geformuleerd moet dit handen en voeten krijgen in beleid.

Lees meer over het ontwikkelen van beleid

Ook interessant