Zoeken

Signalering

Een school draagt zorg voor een veilig schoolklimaat en moet in staat zijn seksueel (grensoverschrijdend) gedrag tijdig te signaleren en adequaat te duiden. Niet al het seksuele gedrag is problematisch of zorgwekkend. Soms onttrekt het seksuele gedrag zich aan het gezichtsveld van de school. Denk aan online seksueel getint gedrag (sexting, grooming, cyberseks).

Als er sprake is van seksueel geweld of seksuele kindermishandeling moet de school weten wat ze kan doen (denk aan de meldcode). De school heeft ook de plicht om zorg te dragen voor leerlingen die bijvoorbeeld gepest worden, te maken krijgen met ander kwetsend gedrag of seksueel misbruik.

Soms is verwijzen naar gespecialiseerde zorg noodzakelijk of melding maken bij de politie.

Voor scholen is het vaak lastig om te bepalen welk gedrag grensoverschrijdend of zorgwekkend is, en wanneer men anderen moet inschakelen.

Iedere leraar op school heeft een taak in het signaleren van ongewenst gedrag en het bevorderen van respectvol gedrag

Tips voor beleid rondom signalering seksueel (grensoverschrijdend) gedrag:

  • Maak duidelijk welke gedragingen wel of niet toelaatbaar zijn binnen en om de school
  • Stel met leerlingen/klassen duidelijke gedragsregels op over respectvolle omgang (ook op het terrein van seksualiteit en relationele omgang)
  • Hang de gedragsregels duidelijk zichtbaar op in de school
  • Zorg dat de vertrouwenspersoon zichtbaar en toegankelijk is voor leerlingen
  • Zorg ervoor dat iedereen vanuit dezelfde kaders kijkt naar seksueel gedrag en weet welke gedrag wel of niet bij een gezonde seksuele ontwikkeling hoort
  • Bespreek met elkaar hoe je positief en respectvol gedrag kunt herkennen en aanmoedigen
  • Evalueer jaarlijks onder leerlingen of de (seksuele) veiligheid voldoende is gegarandeerd
  • Bundel signalen of problemen rondom seksueel (grensoverschrijdend) gedrag binnen en om de school
  • Stel op basis van signalen beleid op rondom collectieve preventie en seksuele vorming op school of in de klas.

Gezonde School-aanpak

De pijlers beleid, educatie, signalering en fysieke en sociale omgeving komen ook terug in de Gezonde School-aanpak. Op de website van Gezondeschool.nl vind je informatie over de aanpak bij povo en mbo. De Gezonde School-aanpak is een praktische aanpak om scholen te ondersteunen bij het structureel werken aan gezondheid op school. De aanpak gaat uit van wat de school al doet, bouwt hier op voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school.

Vignet Gezonde School behalen

Een school die voldoende heeft geïnvesteerd in beleid, seksuele vorming, signalering en omgeving, kan het vignet Gezonde School met het themacertificaat Relaties en seksualiteit aanvragen. Met het vignet Gezonde School krijgen deze scholen erkenning voor hun inzet.

Haal het Vignet Gezonde School

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.