Zoeken

Advies en ondersteuning bij het thema relaties en seksualiteit

Waar vind ik advies en ondersteuning over seksuele vorming?

Wilt u meer aandacht voor het thema relaties en seksualiteit op school? Weet je niet hoe je dit structureel kunt aanpakken? En wil je na verloop van tijd een duidelijke opbrengst zien? Heb je behoefte aan ondersteuning of advies?

1. Ondersteuning bij jouw lokale GGD

De meeste GGD-locaties hebben Gezonde School-adviseurs die geschoold zijn in het thema relaties en seksualiteit, seksuele vorming of seksuele gezondheid. Zij kunnen gericht advies geven of ondersteunen bij beleid of aanpak in de school. Vaak is het thema ondergebracht bij de afdeling Gezondheidsbevordering of de Jeugdgezondheidszorg.

Waarmee kan de GGD mij ondersteunen?

  • Een docententraining geven bij de invoering van relationele en seksuele vorming op school.
  • Na een incident werken aan structureel preventief beleid, bijvoorbeeld na seksueel grensoverschrijdend gedrag op school.
  • Met uw school een gezondheidsprofiel opstellen (volgens de Gezonde School methode) rondom het thema relaties en seksualiteit.
  • Een teambijeenkomst begeleiden om gezamenlijk een visie op het thema seksualiteit te formuleren.
  • Met de school alle pijlers van beleid doorlopen en advies geven over geschikte interventies of vervolgactiviteiten.
  • Een beleidsplan opstellen met de school om seksualiteit structureel in te bedden.
  • Een ouderbijeenkomst organiseren, zodat ouders geïnformeerd zijn over het beleid van de school rondom seksualiteit.
  • Met het team het schoolbeleid evalueren en kijken waar zich nog leemtes voordoen.

2. Advies in e-learning seksuele vorming

Vind je het lastig om over seksuele vorming een goed gesprek te voeren? Rutgers biedt een gratis online cursus aan die je kan helpen deze onderwerpen bespreekbaar te maken. Het resultaat? Ontspannen diepgaandere lessen seksuele en relationele vorming geven.

Ga naar het leerportaal van Rutgers

3. Bewijsvoering: Gezonde School

Een school die voldoende heeft geïnvesteerd in beleid, seksuele vorming, signalering en omgeving, kan het vignet Gezonde School met het themacertificaat Relaties en seksualiteit aanvragen. Met het vignet Gezonde School krijgen deze scholen erkenning voor hun inzet. Het themacertificaat Relaties en seksualiteit is er voor po, vo en mbo. Naast dit themacertificaat zijn er ook andere gezondheidsthema’s waarvoor je een vignet kunt aanvragen.

Bekijk de website van de Gezonde School

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.