Zoeken
Onderwerp

Vignet gezonde school (themacertificaat Relaties en Seksualiteit)

Scholen die investeren in een structurele aanpak van seksuele vorming kunnen in aanmerking komen voor het themacertificaat Relaties en Seksualiteit, dat onderdeel is van het vignet Gezonde School.

Vignet Gezonde school

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen.

Themacertificaat Relaties en seksualiteit

Het themacertificaat is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de seksuele gezondheid van hun leerlingen. De criteria voor het behalen van het themacertificaat staan hieronder.

Gezondheidseducatie
De school besteedt in een doorlopende leerlijn aandacht aan relationele en seksuele vorming. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een lespakket uit te voeren. Scholen besteden op een structurele manier aandacht aan het thema in de lessen.

Fysieke en sociale omgeving
Het bevorderen van een gezonde ontwikkeling op relaties en seksualiteit bestaat uit een wisselwerking tussen de omgeving (fysiek en sociaal) en het gedrag van de kinderen en medewerkers. Bijvoorbeeld: toezicht op het schoolplein, een pornofilter op de computers en/of de school heeft een signalerings- en zorgstructuur voor leerlingen waarin aandacht is voor vragen en problemen rondom relaties en seksualiteit

Signaleren
Leerkrachten hebben met de ouders de taak om tijdig ongewenst (seksueel) gedrag te signaleren. Bijvoorbeeld: de school heeft een vertrouwenspersoon waar leerlingen ook terecht kunnen als er sprake is van seksuele intimidatie, homonegatief gedrag en dergelijke. Dit mag ook een leerkracht zijn die dit als aandachtspunt heeft.

Beleid
Het is belangrijk dat de school ook in visie en beleid aandacht heeft voor relaties en seksuele vorming. Dat kan bijdragen aan een veilig schoolklimaat, waarin leerlingen zich op een veilige en gezonde manier seksueel ontwikkelen. Bijvoorbeeld: de school biedt de mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering van leerkrachten rondom relationele en seksuele vorming, indien nodig of gewenst.

 

Seksuele vorming

Seksuele vorming is het meest effectief als een school dit planmatig en schoolbreed (in meerdere leerjaren) aanbiedt. Daarvoor is het belangrijk dat seksuele vorming een plek heeft in het beleid van de school. Bij structurele aandacht voelen leerlingen zich veiliger en meer gerespecteerd. Wanneer leerlingen lekkerder in hun vel zitten, presteren ze beter en is er minder ziekteverzuim.

Meer weten over het themacertificaat?

Wil je weten wat je moet doen om het themacertificaat Relaties en seksualiteit te behalen?

 

Ga naar gezondeschool.nl

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.