Zoeken

Lesmaterialen in het voortgezet onderwijs

In 2012 zijn ‘seksualiteit’ en ‘seksuele diversiteit’ opgenomen in de wettelijk verplichte kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. De kerndoelen bieden scholen een kader en geven vrije ruimte aan de invulling hiervan. Wil je hulp bij de uitwerking van de kerndoelen naar lesdoelen? Hier lees je meer.

Richtlijn Seksuele vorming

De richtlijn seksuele vorming is gebaseerd op de internationale standaard voor seksuele vorming (World Health Organisation, Regional Office for Europe & BZgA) en vertaald naar de Nederlandse situatie. Het doel van een doorlopende leerlijn is dat er op een structurele manier seksuele vorming gegeven wordt. In de Richtlijn seksuele vorming zijn voor verschillende leeftijdsfasen (0-18 jaar) doelen voor seksuele vorming op het niveau van: kennis, attitude en vaardigheden onderscheiden. De volgende hoofdthema’s van complete seksuele vorming zijn hierin uitgewerkt:

  1. Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld
  2. Voortplanting
  3. Relatievorming en seksuele diversiteit
  4. (Online) seksueel gedrag en seksuele weerbaarheid
  5. Veilige seks

Download bestaande leerlijnen voor seksuele vorming:

Lesmaterialen

Welke lesmaterialen kunt je gebruiken om aan de bovengenoemde doelen te werken? Elke school is natuurlijk vrij om zelf te kiezen uit het aanbod van lesmateriaal. Om je te helpen kiezen hebben we ‘overzichtskaarten’ gemaakt. Deze kaarten laten zien welke erkende lesmaterialen (vanuit de databank Gezond Leven) je kunt gebruiken in de verschillende leerjaren.

Let op: In de overzichtskaart zijn lesmaterialen opgenomen die in de databank van Gezond Leven op het niveau ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’, ‘goed onderbouwd’ of ‘goed beschreven’ erkend zijn. In de volgorde van de lesmaterialen op de overzichtskaarten is hier rekening mee gehouden.

Nog niet alle lesmaterialen uit de databank van Gezond Leven zijn nu in dit overzicht te vinden. Rutgers en Soa Aids Nederland zullen nieuwe lesmaterialen op het niveau van ‘goed beschreven’ analyseren. De overzichtskaarten blijven dus onderhevig aan vernieuwing.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.