Zoeken

Anna Marah Jansen (Msc.)

De Sekswijzer
Terug naar overzicht

Anna is specialist seksuele ontwikkeling, oprichter van De Sekswijzer en algemeen bestuurslid van Stichting Seksueel Welzijn Nederland.

Seksuele ontwikkeling is onlosmakelijk verbonden met de algemene ontwikkeling en duurt de gehele levensloop voort. Mijn missie is het normaliseren en bespreekbaar maken van seksuele ontwikkeling van jongs af aan, door het bieden van adequate kennis en handvatten in opvoeding en onderwijs. Mét focus op plezier en gelijkheid. Al mijn trainingen en gastlessen zijn op maat.

Aandachtsgebieden

  • Seksuele opvoeding en ontwikkeling
  • Relationele en seksuele vorming
  • Deskundigheidsbevordering opvoed-, onderwijs- en zorgprofessionals
  • Kinderopvang, primair- en voortgezet onderwijs, mbo

Aanbod

  • Docententrainingen relationele en seksuele vorming: basiskennis, consent en grensoverschrijdend gedrag, gender en diversiteit (po|vo|mbo)
  • Trainingen seksuele opvoeding en ontwikkeling (po|professionals in de kinderopvang)
  • Trainingen het Vlaggensysteem (Het Vlaggensysteem: seksueel gedrag duiden en sturen | Vlaggensysteem.nl)
  • Gastlessen relaties en seksualiteit: plezier, consent, gender, diversiteit
  • Webinars
  • Beleidsadvies

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.