Zoeken

Bart Boerema

Zelfstandige en werkzaam bij regio Utrecht
Terug naar overzicht

Bart biedt verschillende trainingen rondom relaties en seksualiteit. “Mijn ervaring en aanbod zijn breed, maar een team een methode écht leren gebruiken, daar ligt vooral mijn kracht.”

Ik heb een ruime ervaring in het begeleiden van schoolteams en directies in het goed implementeren van relationele en seksuele vorming in alle facetten en alle schooltypen.
Mijn ervaring als (jeugd)hulpverlener, weerbaarheidtrainer en gezonde schooladviseur voeden mijn werk sterk. Daarnaast heeft het gastdocentschap (R&S) op de Pabo veel toegevoegd aan mijn werk.
De onderlaag bespreekbaar maken, veiligheid creeën, maar ook humor zijn belangrijke instrumenten voor mij.

Aanbod

  • Training docenten Seksuele ontwikkeling kinderen 0-18 jaar
  • Training docenten Vlaggensysteem; seksueel (grensoverschrijdend) gedrag
  • Training docenten Seksuele Diversiteit
  • Advisering en deskundigheidsbevordering schoolteams en opvoedprofessionals over implementatie seksuele vorming
  • Training Seksuele ontwikkeling en opvoeding van pedagogisch medewerkers binnen de kinderopvang
  • Trainingen voor professionals in het bespreekbaar maken van relaties en seksualiteit
  • Basistraining R&S
  • Verdiepende trainingen R&S
  • Naast scholen ook voor en naschoolse opvang en jongerenwerk

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.