Zoeken

Edith Kuiper

Zelfstandige en werkzaam bij GGD regio Utrecht
Terug naar overzicht

Edith biedt ondersteuning in de vorm van teamtrainingen, gastlessen en ouderavonden over relationele en seksuele vorming.

Als gezondheidsbevorderaar/verpleegkundige op het gebied van seksuele opvoeding en gezondheid (GGD en Rutgers trainerspool), begeleid ik scholen (PO, VO, MBO) bij de uitvoering van lessen relationele en seksuele vorming (o.a. Week van de Lentekriebels en Lang leve de liefde). Middels teamtrainingen en ouderijeenkomsten over dit onderwerp, krijgen leerkrachten en ouders inzicht in hun rol bij het ondersteunen van kinderen en jongeren bij een gezonde relationele en seksuele ontwikkeling.
Scholen en ouders geven na het volgen van mijn training aan goed toegerust te zijn om in gesprek te gaan met kinderen en jongeren over dit thema.

Verder geef ik gastlessen over seksuele gezondheid binnen het onderwijs en welzijnsorganisaties met cliƫnten in een kwetsbare situatie (o.a. LVB, Asielzoekers).
Als verpleegkundigespreek ik wekelijks met jongeren en bied hen middels counseling, advies over hoe zij gezonde keuzes kunnen maken op het gebied van relaties en seksualiteit.

Aanbod

  • Training docenten Seksuele ontwikkeling kinderen 0-18 jaar
  • Training docenten Vlaggensysteem; seksueel (grensoverschrijdend) gedrag
  • Training docenten Seksuele Diversiteit
  • Advisering en deskundigheidsbevordering schoolteams en opvoedprofessionals over implementatie seksuele vorming
  • Training Seksuele ontwikkeling en opvoeding van pedagogisch medewerkers binnen de kinderopvang
  • Trainingen voor professionals in het bespreekbaar maken van relaties en seksualiteit
  • Ouderbijeenkomsten Seksuele Ontwikkeling
  • Gastlessen seksuele gezondheid PO/VO/MBO/HBO

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.