Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Zoeken

Vignet gezonde school

Scholen die investeren in een structurele aanpak van seksuele vorming kunnen in aanmerking komen voor het themacertificaat Relaties en Seksualiteit, dat onderdeel is van het vignet Gezonde School.

Seksuele vorming is het meest effectief als een school dit planmatig en schoolbreed (in meerdere leerjaren) aanbiedt. Daarvoor is het belangrijk dat seksuele vorming een plek heeft in het beleid van de school. Bij structurele aandacht voelen leerlingen zich veiliger en meer gerespecteerd. Wanneer leerlingen lekkerder in hun vel zitten, presteren ze beter en is er minder ziekteverzuim.

Komt u in aanmerking voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit?

Met het certificaat kunt u zich profileren. Het themacertificaat is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de seksuele gezondheid van hun leerlingen. De criteria voor het behalen van het themacertificaat staan hieronder. Met het certificaat laat u zien dat de school op verschillende terreinen een gezonde seksuele ontwikkeling van leerlingen bevordert:

Ga voor meer informatie over het thema certificaat naar de website gezondeschool.nl

Gerelateerd blok met visie en beleid