Zoeken
Lesaanbod

Just like U: Gino (voor 14- 18 jaar)

Terug naar overzicht
20 September 2020
Gino vertelt over zijn vurige wens een goede vader voor zijn dochter te zijn en over het onbegrip en de vooroordelen die er geuit worden tegen hem als tienervader.

Uitgebreide beschrijving

Gino is vader geworden toen hij 18 was. Zijn relatie met de moeder van zijn kind loopt helaas op de klippen. Ze vertrekt met zijn dochtertje. Hij kan haar niet meer zien en hij voelt zich ellendig. Maar hij laat het er niet bij zitten, en hij vindt dat alle tienervaders hun verantwoordelijkheid moeten nemen en hun best moeten doen om hun kind op te voeden, ook al zijn ze gescheiden van de moeder.

Thema’s: tienervader- en moederschap, vader-zijn en verantwoordelijkheid nemen.

Tips voor nabespreking

  • Hoe voelt Gino zich over zijn vaderschap?
  • Wat wil hij zijn dochtertje vertellen?
  • Hoe zou jij het vinden om tienervader of -moeder te worden?
  • Ken je mensen in je buurt die tienervader of – moeder zijn?
  • Wat voor invloed heeft het op hun leven?
  • Waarom zou je willen wachten? Wat is het voordeel daarvan?

Er is een handleiding bij de film, met werkvormen om met jongeren aan de slag te gaan met de films in de klas of binnen het jongerenwerk.

Doelen

Filmverhalen zijn visuele verhalen waarin jongeren figureren die voor andere jongeren dienen als identificatie. De filmverhalen dragen bij aan bewustwording en stimuleren jongeren om op positieve wijze, vanuit respect voor hun eigen lichaam en dat van de ander, seksualiteit te beleven. Met dit project willen we positieve herkenbare rolmodellen en positieve verhalen inzetten opdat:

  • jongeren zich meer bewust worden van verschillende keuzemogelijkheden in relaties en seksualiteit;
  • eigen meningsvorming over keuzen te bevorderen; welke vorm van (seksuele) relaties past bij jou, welke anticonceptie past bij jou, hoe ga jij om met druk vanuit twee culturen etc.
  • een positieve attitude te bevorderen ten aanzien van veilige, respectvolle en prettige seksuele relaties;
  • hun vertrouwen in eigen effectiviteit vergroten door voorbeelden te laten zien van anderen die de regie hebben genomen over hun eigen seksuele leven.

Doelgroep

Surinaamse, Antilliaanse en Afrikaanse jongens en meiden van 14-18 jaar vormen de uiteindelijke doelgroep. Zij starten al vroeg met hun seksuele carrière en kunnen juist op deze leeftijd veel baat hebben bij goede rolmodellen.

De thema’s die besproken worden inde film zijn ook voor jongeren in brede zin relevant. De film kan daardoor ook in gemengde klassen gebruikt worden.

Onderdeel van

Just Like U –  Love & Sex in 11 true stories

Jaar

2009

Eigenaar

Rutgers

Lesaanbod

Gerelateerd

Bekijk ook ons andere lesaanbod.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.