Zoeken
Nieuws – Artikel

21 – 25 september: Week tegen Pesten

Terug naar overzicht
7 July 2020

De Week Tegen Pesten 2020 is van 21 tot en met 25 september. Dit jaar is het thema: Samen aan zet. Het aanpakken van pesten en het werken aan een veilige school staat deze week centraal. Bekijk hier wat je kunt doen in het kader van relaties en seksualiteit.

Waarom is deWeekTegenPesten Week tegen Pesten belangrijk?

De start van het schooljaar is belangrijk voor het creëren van een veilige sfeer, zowel in de klas als in de school. Dat is juist dit jaar omdat iedereen elkaar door corona een tijd niet heeft gezien nóg belangrijker. Samen kun je (nieuwe) normen stellen en in de klas bespreken hoe je met elkaar wilt omgaan. Leerlingen leren immers het beste in een omgeving waarin zij zich veilig en geaccepteerd voelen. Relaties en seksualiteit spelen hier voor leerlingen een belangrijke rol in.

Ook aan het begin van de lessen relaties en seksualiteit is het van groot belang om afspraken te maken voor een veilige sfeer. Op de volgende pagina’s vind je per onderwijssoort tips hoe je dit als leraar kunt doen:

Lesbrief Can you fix it

Rutgers ondersteunt leraren met een lesbrief die speciaal is ontwikkeld bij de online tool ‘Can You Fix It’. Can You Fix It is op seksueel (ongepast) gedrag tussen jongeren. De filmpjes in de tool laten zien wat leerlingen kunnen doen op het moment dat je seksueel ongepast gedrag ziet en wanneer je kunt ingrijpen. De lesbrief kunt u gebruiken om samen met leerlingen te bepalen: hoe ze seksueel ongepast gedrag kunnen herkennen, wat ze kunnen zeggen en wanneer ze kunnen ingrijpen. De les is te gebruiken in de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs en bestaat uit een korte instructie voor leraren, werkbladen voor leerlingen en twee nieuwe films uit de game.

Download de lesbrief Can you fix it.

Meer over de Week tegen Pesten

Lees meer over de Week tegen Pesten. (AANPASSEN) Hier vindt u meer lesmateriaal en campagnemateriaal zoals posters.

Nieuws

Gerelateerd

Lees onze meest recente artikelen op het gebied van seksuele vorming

Alle nieuwsberichten

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.