Zoeken
Onderwerp

Meldcode

Wat is de Meldcode?

De meldcode is een hulpmiddel waarmee je in vijf stappen tot een conclusie komt of er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik. Hieruit volgt ook welke stappen de school moeten nemen.

Vijf verplichte stappen

  • Stap 1: signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling in kaart brengen
  • Stap 2: overleggen met een collega en eventueel navragen bij Veilig Thuis.
  • Stap 3: persoonlijk één-op-één gesprek met leerling. Afhankelijk van de leeftijd en situatie ook met ouders en/of verzorgers.
  • Stap 4: afwegen of er sprake is van mishandeling of misbruik; bij twijfel altijd in overleg met Veilig Thuis.
  • Stap 5: beslissen aan de hand van het afwegingskader.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.