Zoeken
Onderwerp

Seksuele ontwikkeling met auditieve en/of communicatieve beperking

Onder een auditieve en/of communicatieve beperking vallen onder meer doofheid, slechthorendheid en taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ook leerlingen met zo’n beperking worden verliefd, gaan relaties aan en experimenteren met seks. Lees op deze pagina meer over de seksuele ontwikkeling van deze leerlingen.

Seksualiteit en auditieve of communicatieve beperking

Communicatie

Ouders of docenten van leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking beheersen de gebarentaal niet altijd goed genoeg om over seksualiteit te praten. Ze missen bijvoorbeeld gebaren of vinden gebaren voor seksualiteit te expliciet. Hierdoor geven zij minder uitleg terwijl leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking wel afhankelijk zijn van ouders en andere volwassenen voor informatie over seksualiteit. Deze leerlingen kunnen daardoor het krijgen bij niemand terecht te kunnen met vragen.

Mediawijs

Deze leerlingen zien beelden over seksualiteit en relaties in de media, zonder de bijbehorende tekst te kunnen verstaan. Zij kunnen hierdoor een onrealistisch beeld van seksualiteit vormen. Het is voor deze leerlingen dus erg belangrijk om het verschil te leren tussen seksualiteit en relaties ‘in het echt’ en beelden op tv en internet.

Eerste relatie

Vanwege hun kleinere sociale netwerk, zijn deze leerlingen vaak later met hun eerste relatie of eerste keer seks.

Grenzen

Leerlingen met een auditieve of communicatieve beperking voelen sommige taboes en (non-verbale) gedragsregels minder goed aan. Ze raken anderen bijvoorbeeld vaker aan en begrijpen minder goed hoe anderen signalen van hen interpreteren. Hierdoor is het risico op seksueel misbruik en agressie groter.

Onze leerlingen raken vaker anderen aan, bijvoorbeeld om de aandacht van de ander te trekken. Soms wordt dit door horenden verkeerd geïnterpreteerd.
Kris van Lunteren, leerkracht cluster 2

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.