Twee jongens spel op school speciaal onderwijs

Visuele beperking

Hoe geeft u seksuele vorming aan leerlingen met een visuele beperking? U kunt lesmaterialen aanpassen aan de specifieke onderwijsbehoeften van uw leerlingen. Hier vindt u een voorbeeldfilm, aandachtspunten en tips voor in de praktijk.

 

We maken zoveel mogelijk gebruik van bestaand materiaal en passen dit voor onze leerlingen aan. We werken daarnaast ook met 'real-life dolls'

Christel van der Horst
Aandachtsfunctionaris seksualiteit, Bartimeus

 

Tips bij lessen seksuele vorming
 

 1. Taalgebruik
  Gebruik zoveel mogelijk concrete en expliciete taal. Probeer verhullend taalgebruik te vermijden.
 2. Tastbaar, concreet en realistisch materiaal
  Gebruik tastbaar materiaal, zoals 'real-life dolls'. Daarmee ondersteunt u een duidelijke en adequate beeldvorming. Maak gebruik van concreet en realistisch materiaal. Zorg voor voldoende variatie in grootte en vorm van lichaamsdelen.
 3. Braille
  Maak bij spellen zelf braillekaarten en gebruik pionnen met een voelbaar kenmerk of vorm (zoals een voelbare dobbelsteen).
 4. Op een later tijdstip
  Bied toegankelijke informatie (zoals websites en folders) expliciet aan en geef aan waar deze terug te vinden is. Als de leerling er op dat moment nog niet aan toe is, kan hij of zij het later alsnog raadplegen.
 5. Sociaal netwerk
  Creëer op school veilige plekken en faciliteer momenten waarop leerlingen met elkaar over persoonlijke onderwerpen kunnen praten. Bijvoorbeeld in pauzemomenten, in kleine groepjes tijdens mentorlessen of na schooltijd. Ondersteun leerlingen ook in het samen verkennen van activiteiten buiten school. Zo kunnen zij hun sociale netwerk versterken.
 6. (Online) media
  Leerlingen met een visuele beperking zijn buiten schooltijd vaak vrij geïsoleerd. Stimuleer hen om via sociale media contacten te leggen. Dit kan hen helpen bij het onderhouden van vriendschappen en ontwikkelen van sociale vaardigheden. Besteed daarnaast nadrukkelijk en geregeld aandacht aan het veilig gebruik van internet en sociale media. Met name bij het bezoeken van seksueel getinte websites. Maak gebruik van de leerlijn seksuele vorming en daarbij passende materialen om doel- en ontwikkelingsgericht te werken.

We gebruiken werkvormen om social media te stimuleren en om te zien wat leerlingen op social media doen. Zo kunnen we hen leren op een verantwoorde manier om te gaan met social media. En we kunnen direct bijsturen als er iets 'mis' gaat.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over leerlingen met een visuele beperking? Kijk voor een nadere beschrijving van deze doelgroep en algemene aandachtspunten op www.visio.org en www.bartimeus.nl

Aanbevolen materiaal

Scroll
naar beneden