Zoeken

Seksuele vorming aan kinderen met een visuele beperking

Hoe geef je seksuele vorming aan leerlingen met een visuele beperking? Je kunt lesmaterialen aanpassen aan de specifieke onderwijsbehoeften van jouw leerlingen. Hier vind je voorbeelden, aandachtspunten en tips voor in de praktijk.

Tips bij lessen seksuele vorming aan leerlingen met een visuele beperking

Er zijn een aantal zaken waar je op kunt letten als je seksuele vorming geeft aan leerlingen met een visuele beperking.

Wees expliciet

Gebruik zoveel mogelijk concrete en expliciete taal. Probeer verhullend taalgebruik te vermijden.

Gebruik tastbaar, concreet materiaal

Gebruik tastbaar materiaal, zoals ondergoed, hygienemateriaal, condooms, etc. Daarmee ondersteunt u een duidelijke en adequate beeldvorming. Maak gebruik van concreet en realistisch materiaal.

Zorg dat leerlingen de informatie later ook kunnen raadplegen

Bied toegankelijke informatie (zoals websites en folders) expliciet aan en geef aan waar deze terug te vinden is (zoals www.sense.info) Als de leerling er op dat moment nog niet aan toe is, kan hij of zij het later alsnog raadplegen.

Help leerlingen met het versterken van hun sociale netwerk

Creëer op school veilige plekken en faciliteer momenten waarop leerlingen met elkaar over persoonlijke onderwerpen kunnen praten. Bijvoorbeeld in pauzemomenten, in kleine groepjes tijdens mentorlessen of na schooltijd. Ondersteun leerlingen ook in het samen verkennen van activiteiten buiten school. Zo kunnen zij hun sociale netwerk versterken.

Besteed tijd aan het (veilig) gebruik van social media

Leerlingen met een visuele beperking zijn buiten schooltijd vaak vrij geïsoleerd. Stimuleer hen om via sociale media contacten te leggen. Dit kan hen helpen bij het onderhouden van vriendschappen en ontwikkelen van sociale vaardigheden. Besteed daarnaast nadrukkelijk aandacht aan het plezier van social media en internetgebruik, maar geef ook informatie over het veilig gebruik daarvan. Maak gebruik van de leerlijn seksuele vorming en daarbij passende materialen om doel- en ontwikkelingsgericht te werken.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.