Zoeken

Seksuele vorming aan leerlingen met een lichamelijke beperking

Leerlingen met een lichamelijke beperking worden verliefd, gaan relaties aan, hebben seksuele gevoelens en experimenteren met seks. Je vindt hier een voorbeeldfilm, aandachtspunten en tips voor je lessen seksuele vorming aan deze leerlingen.

Deze leerlingen worden graag geholpen bij de acceptatie van hun lichaam en het leren praten over hun beperking.
Nirja Krause, Docent cluster 3 mytylschool

Tips uit de praktijk

Hier lees je twee voorbeelden van docenten uit het speciaal (basis)onderwijs.

Participatie

In het project You are Totally Sexy smeden leerlingen met een lichamelijke beperking hun eigen plan om seksualiteit positief te benaderen. Een theatervoorstelling, een datingsite, een schoolfeest, rolstoel pimpen. Allemaal ideeën die leerlingen met een lichamelijke beperking opperden voor hun les seksuele vorming. Lees meer in het minimagazine You are Totally Sexy voor leerlingen met een lichamelijke beperking en/ of chronische ziekte.

Op eigen benen

Op de website www.opeigenbenen.nu vinden jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke beperking informatie over verschillende onderwerpen, waaronder ook relaties en seksualiteit. Hierbij ligt de nadruk op de transitie naar zelfstandigheid.

Tips bij lessen seksuele vorming

Hieronder lees je onze tips rondom het geven van seksuele vorming aan kinderen met een lichamelijke beperking.

Lichaamsbeeld

Besteed nadrukkelijk aandacht aan de ontwikkeling van een positief lichaams- en zelfbeeld. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld het spel SeCZ Talk.

Voortplanting en gezinsvorming

Besteed in de les aandacht aan voortplanting en gezinsvorming. Bespreek vooral vruchtbaarheid en anticonceptie (vanwege bijvoorbeeld de wisselwerking met andere medicatie, of het effect op botontkalking).

Zelfstandigheid

Stimuleer de zelfstandigheid van leerlingen. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde. Laat de leerlingen bijvoorbeeld meedenken over het onderwijs, gebruik hiervoor de Toolkit Totally Sexy of een vragenlijst voor leerlingen.

Privacy

Waarborg tijdens de lessen seksuele vorming de privacy in de klas. Hang bijvoorbeeld een bordje ‘niet storen’ aan de deur, vanwege de in- en uitloop van de revalidatiearts, psycholoog en fysiotherapeut. Creëer op school veilige plekken en faciliteer momenten waarop leerlingen met elkaar over persoonlijke onderwerpen kunnen praten. Bijvoorbeeld in pauzemomenten, in kleine groepjes tijdens mentorlessen of na schooltijd.

Sociaal netwerk

Ga samen na wat haalbare uitgaansmogelijkheden zijn en laat de leerling daar meer informatie over opzoeken. Ondersteun leerlingen in het samen verkennen van activiteiten buiten school. Op die manier kunnen zij hun sociale netwerk versterken.

Sociale media en internet

Ondersteun de leerlingen bij het gebruik van sociale media. Geef voldoende voorlichting en oefen binnen de veilige context van de school. Het leggen van contacten via sociale media is laagdrempelig en kan leerlingen helpen het eigen sociale netwerk te vergroten. Besteed ook aandacht aan een veilig gebruik van internet en sociale media. Met name bij het bezoeken van seksueel getinte websites.

Ook leerlingen met een lichamelijke beperking willen graag dansen, flirten en het nachtleven verkennen. Ze gaan echter nauwelijks uit omdat uitgaansgelegenheden niet toegankelijk zijn

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.