Zoeken
Lesaanbod

Just Like u: Jennifer (voor 14-18 jaar)

Terug naar overzicht
23 July 2021

Jennifer is christelijk en wil wachten met seks tot ze de ware gevonden heeft.

Uitgebreide beschrijving

Jennifer kent veel jongens die meiden respectloos behandelen. Ze hebben seks en dumpen hen dan. Het is haar eigen moeder en zus ook overkomen. Jennifer wil dat niet. Met Gods steun kiest ze een ander pad. Ze wil niet meelopen met de groep en haar eigenwaarde bewaren. Ze wacht op de ware.

Thema’s: ware liefde, maagd blijven, hoe jongens over meiden praten en seks en geloof.

Tips voor nabespreking

  • Jennifer wil met seks wachten op de ware. Waarom? Welke ervaringen brengen haar daartoe?
  • Wat geeft Jennifer steun?
  • Welke rol speelt geloof voor jou?
  • Ken je mensen die steun vinden in het geloof of maagd willen blijven door hun geloof?
  • Welke religies zijn dat en wat schrijven die voor?
  • Zijn er dezelfde regels voor meisjes als voor jongens?

Doelen

Filmverhalen zijn visuele verhalen waarin jongeren figureren die voor andere jongeren dienen als identificatie. De filmverhalen dragen bij aan bewustwording en stimuleren jongeren om op positieve wijze, vanuit respect voor hun eigen lichaam en dat van de ander, seksualiteit te beleven. Met dit project willen we positieve herkenbare rolmodellen en positieve verhalen inzetten opdat:

  • Jongeren zich meer bewust worden van verschillende keuzemogelijkheden in relaties en seksualiteit;
  • Eigen meningsvorming over keuzen te bevorderen; welke vorm van (seksuele) relaties past bij jou, welke anticonceptie past bij jou, hoe ga jij om met druk vanuit twee culturen etc.
  • Een positieve attitude te bevorderen ten aanzien van veilige, respectvolle en prettige seksuele relaties;
  • Hun vertrouwen in eigen effectiviteit vergroten door voorbeelden te laten zien van anderen die de regie hebben genomen over hun eigen seksuele leven.

Doelgroep

Surinaamse, Antilliaanse en Afrikaanse jongens en meiden van 14-18 jaar vormen de uiteindelijke doelgroep. Zij starten al vroeg met hun seksuele carrière en kunnen juist op deze leeftijd veel baat hebben bij goede rolmodellen. De thema’s die besproken worden inde film zijn ook voor jongeren in brede zin relevant. De film kan daardoor ook in gemengde klassen gebruikt worden.

Onderdeel van

Just Like U –  Love & Sex in 11 true stories

Jaar

2009

Eigenaar

Rutgers

Lesaanbod

Gerelateerd

Bekijk ook ons andere lesaanbod.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.