Zoeken
Onderwerp

Burgerschap

Burgerschap en seksuele vorming

 Sinds 2006 zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan sociaal burgerschap. Kinderen leren over democratische waarden zoals deze zijn vastgelegd in de Grondwet, de universele mensenrechten en de kinderrechten. Belangrijke waarden zijn gelijkwaardigheid en vrijheid van meningsuiting.

Voor seksuele vorming en omgang met seksualiteit en seksuele diversiteit wordt verwezen naar de seksuele rechten. Zo heeft een kind recht op:

  • bescherming tegen seksueel misbruik,
  • maar ook recht op informatie over seksualiteit,
  • recht op vrije partnerkeuze,
  • recht op voorzieningen.

Als school ben je zelf vrij om zelf invulling te geven aan burgerschap en de seksuele vorming hierbinnen. Let er wel op dat je voldoet aan de kerndoelen, je kennis neemt van de Meldcode en Meldpicht.

Benieuwd hoe je burgerschap kan invullen? Bekijk hier alle lesmaterialen. 

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.