Zoeken

Geven van seksuele vorming in het basisonderwijs

Waarom is het belangrijk om relationele en seksuele vorming te geven op de basisschool? Hiermee ondersteun je kinderen bij een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling. Met betrouwbare informatie en een veilige omgeving help je leerlingen waarden en normen te ontwikkelen, weerbaarder te zijn en respectvol met elkaar om te gaan. 

Seksuele en relationele vorming vanaf welke leeftijd?

Relaties en seksualiteit zijn belangrijke thema’s die al vanaf groep 1 van de basisschool thuishoren in het onderwijs. Kinderen ontdekken namelijk al vanaf jonge leeftijd hun eigen lichaam, ontwikkelen hun seksuele identiteit en moeten leren hun wensen en grenzen aan te geven. Ze gaan relaties en vriendschappen aan, worden verliefd, komen in de puberteit en doen eerste ervaringen op met seksualiteit.

Redenen om in het basisonderwijs al seksuele vorming te geven

  • Niet alle ouders voelen zich bekwaam om hun kinderen te begeleiden bij hun seksuele ontwikkeling, zij beginnen soms te laat of zijn niet volledig in de informatie die zij geven. 
  • Via de media krijgen kinderen veel informatie over seksualiteit, maar deze is vaak eenzijdig, niet juist of te beperkt. Door al op jonge leeftijd te starten met relationele en seksuele vorming raken leerlingen vertrouwd met het thema. 
  • Ze krijgen hierdoor betrouwbare informatie, durven eerder vragen te stellen over seksualiteit, ontwikkelen waarden en normen, worden weerbaarder en leren respectvol met elkaar om te gaan. 
  • De basisschool kan met seksuele voorlichting en een veilig leerklimaat een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde seksuele ontwikkeling van leerlingen.

Wat levert seksuele vorming de school op?

Uit onderzoek in de bovenbouw blijkt dat leerlingen na de lessen relationele en seksuele vorming:

  • makkelijker met elkaar omgaan
  • elkaar aanspreken op gedrag en er minder gedoe is op school.
  • meer weten over relaties, seksualiteit en seksueel misbruik. 
  • een positievere houding hebben ten opzichte van homoseksualiteit 
  • zelfbewuster zijn in vergelijking met leerlingen die geen relationele en seksuele voorlichting hebben gekregen.

Seksuele vorming of seksuele voorlichting?

Bij seksuele voorlichting gaat het alleen om kennisoverdracht. Relationele en seksuele vorming gaat om het aanleren van vaardigheden en attitudes over relaties en seksualiteit. Dit draagt beter bij aan de ontwikkeling van kinderen dan seksuele voorlichting alleen.

 

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.