Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Zoeken

Geven van seksuele vorming in het basisonderwijs

Waarom is het belangrijk om relationele en seksuele vorming te geven op de basisschool? Hiermee ondersteun je kinderen bij een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling. Met betrouwbare informatie en een veilige omgeving help je leerlingen waarden en normen te ontwikkelen, weerbaarder te zijn en respectvol met elkaar om te gaan. 

Seksuele en relationele vorming vanaf welke leeftijd?

Relaties en seksualiteit zijn belangrijke thema’s die al vanaf groep 1 van de basisschool thuishoren in het onderwijs. Kinderen ontdekken namelijk al vanaf jonge leeftijd hun eigen lichaam, ontwikkelen hun seksuele identiteit en moeten leren hun wensen en grenzen aan te geven. Ze gaan relaties en vriendschappen aan, worden verliefd, komen in de puberteit en doen eerste ervaringen op met seksualiteit.

Redenen om in het basisonderwijs al seksuele vorming te geven

Wat levert seksuele vorming de school op?

Uit onderzoek in de bovenbouw blijkt dat leerlingen na de lessen relationele en seksuele vorming:

Seksuele vorming of seksuele voorlichting?

Bij seksuele voorlichting gaat het alleen om kennisoverdracht. Relationele en seksuele vorming gaat om het aanleren van vaardigheden en attitudes over relaties en seksualiteit. Dit draagt beter bij aan de ontwikkeling van kinderen dan seksuele voorlichting alleen.

 

Ook interessant voor jou