Zoeken

Belang van seksuele en relationele vorming op de lerarenopleiding

Meer dan 90% van de jongeren krijgt informatie over seksualiteit op school. Sinds 2012 is het daarbij verplicht voor scholen om les te geven over relaties en seksualiteit. Ondertussen wijst onderzoek uit dat veel docenten het lastig vinden om seksuele vorming te geven. Hieronder de redenen waarom seksuele vorming belangrijk is voor aanstaande leraren.

Belangrijke rol lerarenopleiding

Meer dan 90% van de jongeren krijgt informatie over seksualiteit op school. Het voortgezet onderwijs is dus heel belangrijk in de seksuele en relationele vorming van jongeren. Leraren voelen zich echter niet altijd voldoende toegerust voelen om onderwerpen rondom seksualiteit te bespreken, zo blijkt uit onderzoek.

Een paar voorbeelden van onderwerpen die lastig zijn

  • Het bespreken van onderwerpen die raken aan de belevingswereld en persoonlijke ervaringen van jongeren.
  • Het bespreken van homoseksualiteit, vanwege homonegativiteit en misverstanden omtrent homoseksualiteit bij leerlingen.
  • Omgaan met uiteenlopende opvattingen over seksualiteit in een multiculturele klas.
  • Creëren van een veilige leeromgeving waarin onderwerpen rondom seksualiteit besproken kunnen worden.

Begeleiding voor studenten om in hun beroepspraktijk zelf relationele en seksuele vorming te geven is erg relevant. Het thema seksualiteit en relaties is dan ook opgenomen in de kennisbases van de tweedegraads lerarenopleidingen Biologie en Gezondheidszorg & Welzijn.

Bekijk alle lesmaterialen voor aanstaande leerkrachten> 

Handige literatuur

De kennisbases van de lerarenopleidingen Biologie en Gezondheidszorg & Welzijn besteden ook aandacht aan het thema ‘seksualiteit en relaties’:

  • Systeemconcept 4: reproductie, concept: seksualiteit en relaties (kennisbasis docent biologie bachelor, p.27).
  • Thema 8: leefstijl en zorgzelfstandigheid, categorie/kernconcept: leefwereld jongeren (kennisbasis docent gezondheidszorg & welzijn, bachelor, p.22)

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.