Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Zoeken

Belang van seksuele en relationele vorming op de lerarenopleiding

Sinds december 2012 zijn scholen in het voortgezet onderwijs verplicht les te geven over seksualiteit en seksuele diversiteit. Het thema is expliciet opgenomen in kerndoel 43. Het is dus belangrijk om aankomende leraren hier tijdens hun opleiding op voor te bereiden.

Belangrijke rol lerarenopleiding

Het voortgezet onderwijs speelt een belangrijke rol in de seksuele en relationele vorming van jongeren.

Meer dan 90% van de jongeren krijgt informatie over seksualiteit op school.

Uit onderzoek blijkt echter dat leraren zich niet altijd voldoende toegerust voelen om onderwerpen rondom seksualiteit te bespreken.

Een paar voorbeelden van onderwerpen die lastig zijn

Daarom is het van belang dat aankomende leraren tijdens hun opleiding voldoende worden voorbereid om les te geven over seksualiteit en relaties en om jongeren bij hun seksuele ontwikkeling te begeleiden. De lerarenopleidingen vinden dit zelf ook belangrijk. Dit blijkt uit het feit dat het thema seksualiteit en relaties is opgenomen in de kennisbases van de tweedegraads lerarenopleidingen Biologie en Gezondheidszorg & Welzijn.

Kennisbasis

De kennisbases van de lerarenopleidingen Biologie en Gezondheidszorg & Welzijn besteden ook aandacht aan het thema ‘seksualiteit en relaties’:

Ook interessant