Zoeken

Ouders/verzorgers betrekken bij seksuele opvoeding speciaal onderwijs

Ouders en verzorgers spelen een belangrijke rol bij de seksuele opvoeding van hun kinderen. Zeker bij kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte. Het is daarom essentieel dat je de ouders betrekt bij de relationele en seksuele vorming. Hoe pak je dat aan?

Waarom ouders betrekken bij seksuele vorming?

Alle kinderen hebben baat bij heldere informatie over relaties en seksualiteit. Die informatie moet aansluiten bij hun behoeftes, ontwikkeling en leefwereld. Stem daarom altijd met ouders af hoe je het thema relaties en seksualiteit op school aanpakt. Zo kunnen school en thuis elkaar versterken in de boodschap en informatie die zij meegeven.

Ouders en verzorgers van kinderen met een beperking vinden het soms extra lastig om te bedenken dat hun kind ook seksuele gevoelens of verlangens kan hebben. Ze kunnen aangeven dat hun kind hier helemaal niet mee bezig is. Of dat het kind nog te jong is om het over relaties en seksualiteit te hebben. Soms is er ook angst dat kinderen gaan experimenteren als zij informatie over relaties en seksualiteit krijgen. Of dat zij daarmee hun eigen grenzen of die van een ander over kunnen gaan. Het is belangrijk om heel zorgvoldig af te stemmen met ouders. Je kan hen hierdoor gerust stellen en informeren over de voordelen van lessen over relaties en seksualiteit, door bijvoorbeeld aan te geven dat het belangrijk is dat kinderen met een beperking goed leren over hun wensen en grenzen, omdat zij extra kwetsbaar zijn voor (seksueel) misbruik.

Uit onderzoek van Ouders en onderwijs komt naar voren dat 90% van alle ouders neutraal tot tevreden is over de kwaliteit van onderwijs van de school van hun kind. Toch missen ouders op essentiële punten de samenwerking met de school. Ouders willen mét andere ouders in gesprek over schoolzaken. Ze zijn onzeker over hun rol bij school. Dat en meer is vastgelegd in de Staat van de Ouder, die is online te vinden op www.staatvandeouder.nl.

Peter van der Lans | vader van puberzoon met verstandelijke beperking

Ik wil dat mijn kind op school een goede basis meekrijgt op het gebied van seksuele vorming. Zodat hij weet ‘hoe het werkt’ en hij in de toekomst een relatie kan aangaan

Docent vso

Seksuele vorming moet je gewoon doen. En erover met school in gesprek gaan ook!

Hoe informeer je ouders?

Ouders en verzorgers willen vaak weten wát de school aan seksuele vorming doet. Als zij weten wat hun kind op school leert, kunnen ze hier thuis bij aansluiten.

1. Schoolgids

Vermeld in de schoolgids wat je doet op het gebied van relationele en seksuele vorming.

2. Nieuwsbrieven

Informeer ouders gedurende het schooljaar over het thema. Bijvoorbeeld met digitale nieuwsbrieven en op de website van je school.

3. Materialen

Vertel ouders welke materialen en websites je tijdens de lessen gebruikt. Zij kunnen daar thuis mee verder. Geef daarbij aan wat bij welk leeftijds- en ontwikkelingsniveau hoort.

4. Ouderavond

Organiseer eens een informatieve ouderavond over seksuele vorming. Je kunt dan onderwerpen behandelen als de puberteit, het gebruik van sociale media en het aangaan van relaties. Je kunt hiervoor het draaiboek voor een ouderavond (so) gebruiken.

5. Sociale codes

Werk op school met sociale codes en deel deze met de ouders. Hoe gaan kinderen op school met elkaar om?

6. Discomiddag

Organiseer samen met de ouders momenten waarop kinderen ervaring op kunnen doen in het omgaan met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan een discomiddag.

7. Oudergesprekken

Maak de seksuele ontwikkeling van de leerling een vast onderdeel van de oudergesprekken. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de ouderbrochure ‘Seksuele opvoeding van kinderen en jongeren (0 – 18 jaar) met een beperking’.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.