Zoeken
Lesaanbod

Be-Loved

Terug naar overzicht
21 September 2021

De leerlijn Be-Loved stelt (orthodox-)christelijke en religieuze scholen in staat structureel aandacht te besteden aan seksualiteit en diversiteit en te werken aan de seksuele vorming van leerlingen. Dit gebeurt door de leerlijn op te nemen in het bestaande curriculum en docenten te trainen. Zo komt de school tot een integrale aanpak van het thema seksualiteit. De leerlijn is instap-klaar, direct toepasbaar en kent een positieve en leeftijdsadequate benadering van het onderwerp seksualiteit. De leerlingen binnen het (orthodox-)christelijk voortgezet onderwijs verwerven zo meer kennis, communicatieve vaardigheden en een open houding, waardoor zij beter zijn voorbereid op seksuele gevoelens en seksualiteit.

De leerlijn Be-Loved stelt (orthodox-)christelijke en religieuze scholen in staat structureel aandacht te besteden aan seksualiteit en diversiteit en te werken aan de seksuele vorming van leerlingen. Dit gebeurt door de leerlijn op te nemen in het bestaande curriculum en docenten te trainen. Zo komt de school tot een integrale aanpak van het thema seksualiteit. De leerlijn is instap-klaar, direct toepasbaar en kent een positieve en leeftijdsadequate benadering van het onderwerp seksualiteit. De leerlingen binnen het (orthodox-) christelijk voortgezet onderwijs verwerven zo meer kennis, communicatieve vaardigheden en een open houding, waardoor zij beter zijn voorbereid op seksuele gevoelens en seksualiteit.

Jongeren die hebben deelgenomen aan het programma zijn zich bewuster van hun eigen wensen, grenzen en de invloed van groepsdruk en media op hun (seksuele) gedrag.

Bezoek de website van Wiseducatie

Omvat

De interventie bestaat uit 4 lesmodules. De eerste module is geschikt voor klas 1, module 2 klas 2, etc. De lesmodules vormen met elkaar één doorlopende leerlijn De leerlijn bestaat in totaal uit 16 lessen die zijn verdeeld over vier modules. De leerlijn is geschikt voor alle niveaus binnen het VMBO en HAVO-VWO.Per modules omvat de leerlijn de volgende materialen:

 • Handboek docenten: uitgebreide beschrijving van de lessen en passend bij de thema’s die worden behandeld achtergrondinformatie.
 • Werkboek en Werkbladen voor leerlingen: verwerkingsopdrachten en spelvormen bij de lessen
 • Leskaart per les met daarop per les de doelen, aanpak en onderdelen als ook een overzicht van de betreffende module
 • PowerPoint presentatie per les
 • Digi-les per les
 • Ondersteunend beeldmateriaal: o.a. filmpjes en beeldfragmenten.
 • Eigen online omgeving per docent op de portal wiseducatie.nl met daarin actuele thema’s en werkvormen.
 • Docenten ontvangen een voorbereidende training die deels online en fysiek plaatsvindt.
 • Tijdens de uitvoering is het mogelijk intervisie te ontvangen van ervaren trainers van Wiseducatie en jaarlijks vindt er een evaluatie plaats.WiS biedt alle materialen aan in de eigen online docentenportal. Hierdoor hebben de docenten elk jaar de beschikking over actueel materiaal. Elk jaar worden in september de nieuwe materialen geüpload in de portal.

 

Beschrijving inhoud

Be-Loved is een doorlopende leerlijn die bestaat uit vier modules die elk in een ander leerjaar gegeven worden. De school kiest met Be-Loved voor een doorlopende leerlijn seksuele vorming voor leerjaar 1-4 binnen het VMBO en/of HAVO-VWO. Het is dus ook niet mogelijk om één module af te nemen. Op de portal is verder voldoende materiaal beschikbaar om dit zelf uit te breiden naar klas 5 en/of 6.

Elke module bestaat uit vier lessen van één lesuur. Je geeft aan de hand van een handboek de lessen in jouw eigen leslokaal met behulp van de ondersteunende digitale materialen. De eerste les van de module geldt als introductie op de thema’s die worden behandeld in de module. Les 2 tot en met 4 vormen de kernlessen. Hierin worden de thema’s uitgediept aan de hand van schriftelijke informatie, filmpjes, verwerkingsopdrachten en groepsopdrachten. De modules wordt veelal afgesloten met een groepsopdracht.

De leerlingen werken gedurende de lessen uit een werkboek voor leerlingen of aan de hand van losse werkbladen/werkvormen. Een gemiddelde klas bestaat uit 25 leerlingen: jongens en meisjes. Ongeveer 75% van de tijd zal er in groepsverband worden gewerkt. De rest van de tijd worden er individuele werkvormen of werkvormen voor duo’s aangeboden die de leerling onder andere aanzetten tot zelfevaluatie en zelfreflectie. Dit gebeurt aan de hand van vragenlijsten, testjes en huiswerkopdrachten. Bij sommige huiswerkopdrachten worden ouders betrokken.

Overzicht thema’s per module en leerjaar

Klas 1- Module 1: What’s Love: vier lessen

 • Algemene seksualiteit & eigen seksualiteit
 • Thema’s als verschillen tussen jongens en meisjes, veranderingen, eigenwaarde, seksuele diversiteit, grenzen en grooming.

Klas 2 – Module 2: You’re Beautifull: vier lessen

 • Maatschappij & weerbaarheid
 • Thema’s als uiterlijk en schoonheid, kleding, grenzen, nee zeggen, zelfwaardering en (shame-)sexting, sextortion, gender.

Klas 3 – Module 3: Stay Strong: vier lessen

 • Relaties
 • Thema’s als verkering, internetseks, afhankelijkheidsrelaties, loverboy en mensenhandel, misbruik, huiselijk geweld en single zijn.

Klas 4 – Module 4: Together: vier lessen

 • Seksualiteit
 • Thema’s als gender, seksuele integriteit, (straat)intimidatie, mythes, porno, dwang, seksualiteit in relaties, huwelijk en relatie, gender en diversiteit.

Naast de lessen beschikken de leerlingen over een werkboek waarin informatie wordt gegeven en de (huiswerk)opdrachten te vinden zijn. De communicatie over seksualiteit/diversiteit wordt gestimuleerd door groepsgesprekken en het gebruik van beeldfragmenten.

Doelgroep

Voor leerlingen in het (orthodox-)christelijk voortgezet onderwijs.

Jaar van uitgave

2021

Kosten

€2,25 per leerling per jaar

Gerelateerde website(s)

www.wiseducatie.nl

Eigenaar

Wiseducatie

Beoordeling erkenningstraject CGL:

De interventie Be-Loved is ‘goed onderbouwd’ en opgenomen in de leefstijlinterventies van het loket gezond leven.

Bezoek de website van Wiseducatie

Vergelijk het lespakket

 • Prijs
 • Erkenning
 • Doorlopende leerlijn
 • Tijdsduur
 • Onderwijsniveau
 • Thema's
 • Type lesmateriaal
Be-Loved
Be-Loved
 • €2,25 per leerling per jaar
 • Goed onderbouwd
 • Ja
 • >6 lesuren
 • Voorgezet onderwijs, Voortgezet onderwijs: Bovenbouw Havo/vwo, Voortgezet onderwijs: Bovenbouw praktijkonderwijs/vmbo bb, Voortgezet onderwijs: Bovenbouw vmbo, Voortgezet onderwijs: Onderbouw Havo-vwo, Voortgezet onderwijs: Onderbouw Praktijkonderwijs/vmbo bb, Voortgezet onderwijs: Onderbouw vmbo
 • Lichaam en zelfbeeld, Online en (sociale) media, Relaties, verliefdheid en verkering, Religie en cultuur, Weerbaarheid en grensoverschrijding
 • Lespakket
Lang leve de liefde (onderbouw)
Lang leve de liefde (onderbouw)
 • €0,95 per leerlingenmagazine
 • Goede aanwijzingen voor effectiviteit
 • Ja
 • >6 lesuren
 • Voorgezet onderwijs, Voortgezet onderwijs: Onderbouw Havo-vwo, Voortgezet onderwijs: Onderbouw Praktijkonderwijs/vmbo bb, Voortgezet onderwijs: Onderbouw vmbo
 • Lichaam en zelfbeeld, Online en (sociale) media, Puberteit, Relaties, verliefdheid en verkering, Religie en cultuur, Sekse-, gender- en seksuele diversiteit, Seksueel plezier, Veilig vrijen (preventie onbedoelde zwangerschap), Veilig vrijen (preventie soa), Voortplanting, zwangerschap en kinderwens, Weerbaarheid en grensoverschrijding
 • Lespakket
Lang leve de liefde (bovenbouw)
Lang leve de liefde (bovenbouw)
 • €0,00
 • Goed onderbouwd
 • Ja
 • >6 lesuren
 • Voortgezet onderwijs: Bovenbouw Havo/vwo
 • Lichaam en zelfbeeld, Online en (sociale) media, Puberteit, Relaties, verliefdheid en verkering, Religie en cultuur, Sekse-, gender- en seksuele diversiteit, Seksueel plezier, Veilig vrijen (preventie onbedoelde zwangerschap), Veilig vrijen (preventie soa), Voortplanting, zwangerschap en kinderwens, Weerbaarheid en grensoverschrijding
 • Lespakket
Living Loving
Living Loving
 • €2,25 per leerling, per jaar
 • Goed beschreven
 • Ja
 • >6 lesuren
 • Voorgezet onderwijs, Voortgezet onderwijs: Bovenbouw Havo/vwo, Voortgezet onderwijs: Bovenbouw vmbo
 • Lichaam en zelfbeeld, Online en (sociale) media, Relaties, verliefdheid en verkering, Religie en cultuur, Sekse-, gender- en seksuele diversiteit, Veilig vrijen (preventie onbedoelde zwangerschap), Veilig vrijen (preventie soa), Voortplanting, zwangerschap en kinderwens, Weerbaarheid en grensoverschrijding
 • Lespakket
Lesaanbod

Gerelateerd

Bekijk ook ons andere lesaanbod.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.