Zoeken

Het belang van seksuele vorming op het voortgezet onderwijs

Waarom is het belangrijk om seksuele vorming te geven op de middelbare school? Het is wettelijk verplicht in de kerndoelen, de seksuele ontwikkeling is op het hoogtepunt in deze leeftijd, leerlingen geven zelf aan graag seksuele vorming te willen en het voorkomt schooluitval.

Seksuele vorming of seksuele voorlichting?

Bij seksuele voorlichting gaat het alleen om kennisoverdracht. Relationele en seksuele vorming gaat om het aanleren van vaardigheden en attitudes over relaties en seksualiteit. Dit draagt beter bij aan de ontwikkeling van kinderen dan seksuele voorlichting alleen. Bekijk ook de animatie verder op deze pagina. 

 

Vijf redenen voor seksuele vorming

1. Leerlingen geven seksuele vorming nu een 5,6

Leerlingen zijn vaak ontevreden over de seksuele vorming op school. Dat blijkt uit het onderzoek Seks onder je 25e (Rutgers en Soa Aids Nederland, 2023). Ze geven het een magere score: een 5,6. Dit is een daling van 0,2 ten opzichte van 5 jaar eerder. Hoe kan het beter? In het kwalitatieve onderzoek ‘Gewoon het taboe eraf halen’ heeft Rutgers dat onderzocht, samen met leerlingen als co-onderzoekers.

2. Veel seksuele ontwikkeling in deze leeftijdsgroep

Op de middelbare school maken jongeren grote veranderingen mee op het gebied van relaties en seksualiteit. Hun lichaam verandert, ze ontwikkelen hun eigen genderidentiteit en seksuele voorkeur, gaan vaak eerste intieme relaties aan en sommigen beginnen te experimenteren met seks. 

3. Seksuele vorming is verplicht

Met ingang van het schooljaar 2012-2013 zijn de thema’s seksualiteit en seksuele diversiteit expliciet opgenomen in de kerndoelen voor het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat de school verplicht is om hieraan aandacht te besteden.

Het leerplanvoorstel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt leraren en scholen meer houvast als het gaat om seksualiteit en seksuele diversiteit. Er is een toelichting geschreven op het kerndoel en de begrippen seksualiteit, diversiteit en seksuele diversiteit worden uitgelegd. Dit biedt een duidelijk kader en laat zien hoe je hieraan invulling geeft. Er is ook een link gemaakt met het brede begrip sociale veiligheid op school en het thema burgerschap.

4. Veilige omgeving en betrouwbare informatie

Met lessen over seksuele en relationele vorming op school krijgen leerlingen meer kennis over hun eigen lichaam, relaties en seksualiteit, worden zij zich bewust van verschillen in normen en waarden, leren zelf verantwoorde keuzes te maken en respectvol met elkaar om te gaan. Als leerlingen eraan toe zijn, leren ze op een positieve manier uitdrukking te geven aan seksualiteit en deze op een veilige, prettige en gewenste manier vorm te geven.

5. Veilige en gezonde school

Seksuele vorming draagt bij aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling van de leerlingen. En aan de preventie van onbedoelde zwangerschappen, abortus, seksuele grensoverschrijding en soa/hiv en negatief gedrag ten aanzien van gender of seksuele oriëntatie. Dit leidt tot meer zelfbewuste, seksueel gezonde jongeren, en uiteindelijk ook minder schooluitval en een beter toekomstperspectief.

“Als je jong bent moet je niet zelf op zoek moeten gaan naar seksuele voorlichting. Eigenlijk zouden scholen dat gewoon goed moeten aanbieden.”
A. Hjalmar (LHBT Youtuber)

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.