Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Zoeken

Situaties tijdens het lesgeven

Als docent sta je soms voor uitdagingen tijdens seksuele vorming op het voortgezet onderwijs. Hoe ga je om met persoonlijke of expliciete vragen, een onveilige sfeer en diversiteit in gender, cultuur of geloof binnen de klas?

Tips voor vier situaties tijdens seksuele vorming

 

1. Starten met een veilige sfeer

2. Omgaan met diversiteit

In een klas kunnen leerlingen ook verschillen in opvattingen en waarden en normen over seksualiteit. Soms leidt dit tijdens lessen over seksuele vorming tot heftige discussies met confronterende of grensoverschrijdende uitlatingen. Hoe ga je daar mee om?

Tips hoe om te gaan met diversiteit

3. Omgaan met expliciete of persoonlijke vragen

Tijdens lessen over seksuele vorming kunnen leerlingen je allerlei vragen stellen over seks. Je maakt het onderwerp bespreekbaar door de vragen adequaat te beantwoorden en er niet van te schrikken. Soms is dat lastig, vooral als de vragen onverwacht, persoonlijk of misschien provocerend zijn. Hoe ga je daar mee om?

Manieren om te reageren op lastige vragen

 

4. Omgaan met reacties van leerlingen

Lessen seksuele vorming kunnen leiden tot uiteenlopende reacties van de leerlingen. Sommigen worden onrustig, maken grappen of dagen je uit met persoonlijke of andere ongemakkelijke vragen. Andere leerlingen wenden de hele les beschaamd het hoofd af. Hoe ga je daarmee om?

Tips hoe om te gaan met reacties van leerlingen

Wat je verder kunt doen

Geef in de lesintroductie aan dat iedereen zich op een eigen, unieke manier seksueel ontwikkelt. Iedereen maakt hierin zelf eigen keuzes. Op verschillende momenten en in een verschillend tempo. Hierbij geldt geen goed of fout, te snel of te langzaam, te veel of te weinig. Zo ben je lastige discussies over ‘wat/wie is normaal?’ al een stapje voor.

Wat je verder kunt doen

Leg uit dat seks iets persoonlijks is en ieder voor zichzelf bepaalt of en met wie de eigen seksuele gevoelens, ervaringen, wensen en fantasieën worden gedeeld. Leerlingen hoeven dus niets te vertellen over zichzelf, maar wel opletten in de les en zo actief mogelijk meedoen.

Wat je verder kunt doen

Maak tijdens de eerste les werkafspraken. Betrek de leerlingen hier actief bij door te vragen wat zij van de anderen nodig hebben om op een prettige manier te kunnen praten over seksualiteit. Zijn de regels opgesteld, besluit dan met de vraag of iedereen zich daaraan kan houden.

Wat je verder kunt doen

Verwijs naar de regels aan het begin van elke les of in situaties waarbij deze (bijna) worden overtreden.

Ook interessant