Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Zoeken

Situaties tijdens het lesgeven

Voor de meeste docenten is lesgeven over relaties en seksualiteit geen routineklus. Graag bieden wij je een aantal tips hoe om te gaan met vragen, reacties en diversiteit van leerlingen.

Omgaan met diversiteit op het gebied van seksualiteit

In een klas kunnen leerlingen ook verschillen in opvattingen en waarden en normen over seksualiteit. Soms leidt dit tijdens lessen over seksuele vorming tot heftige discussie es met confronterende of grensoverschrijdende uitlatingen. Hoe ga je daar mee om?

Tips hoe om te gaan met diversiteit

 

Vragen van leerlingen over seksuele vorming

Tijdens lessen over seksuele vorming kunnen leerlingen je allerlei vragen stellen over seks. Je maakt het onderwerp bespreekbaar door de vragen adequaat te beantwoorden en er niet van te schrikken. Soms is dat lastig, vooral als de vragen onverwacht, persoonlijk of misschien provocerend zijn. Hoe ga je daar mee om?

Krijg je te maken met één van bovenstaande of andere lastige vragen ga dan eerst na waar deze vraag vandaan komt. Proberen de leerlingen te provoceren, verhullen ze een eigen vraag, willen ze stoer doen of alleen maar aandacht trekken? Of zijn ze oprecht geïnteresseerd in een antwoord? Neem wat tijd voordat je reageert en ga na of je hier wel persoonlijk op wilt antwoorden. Boos worden of het stellen van een vergelijkbare wedervraag naar de leerlingen komt de les zelden ten goede.

Nieuwsgierig naar seksualiteit

Veel pubers zijn erg nieuwsgierig naar alles wat met seks te maken heeft. Dat ze je persoonlijke vragen stellen, is daar een uiting van. Het hoeft zeker niet te betekenen dat ze er op uit zijn om je een ongemakkelijk gevoel te geven. Het is goed hen te laten merken dat er niets mis is met oprechte nieuwsgierigheid en dat ze zulke vragen in een veilige situatie best mogen stellen. Maar laat zien dat openheid niet betekent dat iemand alles over zichzelf moet vertellen. Iedereen heeft recht op privacy en bepaalt dus wat hij of zij met anderen deelt.

Tips voor het beantwoorden van (lastige) vragen van leerlingen

Reacties van leerlingen over seksuele vorming

Lessen seksuele vorming kunnen leiden tot uiteenlopende reacties van de leerlingen. Sommigen worden onrustig, maken grappen of dagen je uit met persoonlijke of andere ongemakkelijke vragen. Andere leerlingen wenden de hele les beschaamd het hoofd af. Hoe ga je daarmee om?

Tips hoe om te gaan met reacties van leerlingen

Wat je verder kunt doen

Geef in de lesintroductie aan dat iedereen zich op een eigen, unieke manier seksueel ontwikkelt. Iedereen maakt hierin zelf eigen keuzes. Op verschillende momenten en in een verschillend tempo. Hierbij geldt geen goed of fout, te snel of te langzaam, te veel of te weinig. Zo ben je lastige discussies over ‘wat/wie is normaal?’ al een stapje voor.

Wat je verder kunt doen

Leg uit dat seks iets persoonlijks is en ieder voor zichzelf bepaalt of en met wie de eigen seksuele gevoelens, ervaringen, wensen en fantasieën worden gedeeld. Leerlingen hoeven dus niets te vertellen over zichzelf, maar wel opletten in de les en zo actief mogelijk meedoen.

Wat je verder kunt doen

Maak tijdens de eerste les werkafspraken. Betrek de leerlingen hier actief bij door te vragen wat zij van de anderen nodig hebben om op een prettige manier te kunnen praten over seksualiteit. Zijn de regels opgesteld, besluit dan met de vraag of iedereen zich daaraan kan houden.

Wat je verder kunt doen

Verwijs naar de regels aan het begin van elke les of in situaties waarbij deze (bijna) worden overtreden.

Ook interessant