Zoeken

Doorlopende leerlijn seksuele vorming

Sinds 2012 zijn seksualiteit en seksuele diversiteit opgenomen in de wettelijk verplichte kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. De kerndoelen bieden scholen een kader en geven vrije ruimte aan de invulling hiervan. Wil je hulp bij de uitwerking van de kerndoelen naar lesdoelen? Lees dan de richtlijn seksuele vorming.

Doorlopende leerlijn seksuele vorming

De richtlijn seksuele vorming is gebaseerd op de internationale standaard voor seksuele vorming (World Health Organisation, Regional Office for Europe & BZgA) en vertaald naar de Nederlandse situatie. Het doel van een doorlopende leerlijn is dat er op een structurele manier seksuele vorming gegeven wordt. In de Richtlijn seksuele vorming zijn voor verschillende leeftijdsfasen (0-18 jaar) doelen voor seksuele vorming op het niveau van: kennis, attitude en vaardigheden onderscheiden. De volgende hoofdthema’s van complete seksuele vorming zijn hierin uitgewerkt:

  1. Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld
  2. Voortplanting
  3. Relatievorming en seksuele diversiteit
  4. (Online) seksueel gedrag en seksuele weerbaarheid
  5. Veilige seks

Lesmaterialen

De meest gestelde vraag die wij krijgen is: welke lesmaterialen kan ik gebruiken om aan die doelen te werken? Elke school is natuurlijk vrij om zelf te kiezen uit het aanbod van lesmateriaal. Om je te helpen kiezen hebben we ‘overzichtskaarten’ gemaakt. Deze kaarten laten zien welke erkende lesmaterialen je kunt gebruiken in verschillende leerjaren in: het voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Zodat de keuze voor erkende lesmaterialen makkelijker wordt en de onderlinge samenhang inzichtelijk is.

Bekijk al het lesmateriaal voor voortgezet onderwijs

Databank Gezond Leven

In de overzichtskaart zijn lesmaterialen opgenomen die in de databank van Gezond Leven op het niveau ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’, ‘goed onderbouwd’ of ‘goed beschreven’ erkend zijn. In de volgorde van de lesmaterialen op de overzichtskaarten is hier rekening mee gehouden. Natuurlijk komen er ook nieuwe materialen of erkenningen bij. Rutgers en Soa Aids Nederland zullen nieuwe lesmaterialen op het niveau van ‘goed beschreven’ analyseren en toevoegen aan de kaarten.

Bekijk erkende lesmaterialen in de databank

Meer weten?

Scholen die investeren in een structurele aanpak van seksuele vorming kunnen in aanmerking komen voor het themacertificaat Relaties en Seksualiteit, dat onderdeel is van het vignet Gezonde School.​

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.