Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Zoeken

Starten met seksuele vorming

Door seksuele en relationele vorming op school krijgen jongeren meer kennis over hun eigen lichaam, relaties en seksualiteit, ontwikkelen zij adequate waarden en normen en leren respectvol met elkaar om te gaan.

Hoe start ik als docent met het geven van seksuele vorming?

Het beste advies om te starten met seksuele voorlichting luidt: vooral gewoon beginnen! Seksuele vorming is heel leuk om te geven, omdat leerlingen het een boeiend onderwerp vinden. Met het lesgeven komt de ervaring vanzelf.

Toch is wat advies wel prettig, want hoe begin je nu en waar moet je op letten? We hebben een aantal tips op een rijtje gezet.

1. Sluit aan bij de ontwikkeling en behoeften van uw leerlingen

Het is belangrijk om de lessen aan te laten sluiten bij de leefwereld, interesses en ontwikkelingsfase van leerlingen. Je kunt hiervoor de richtlijn seksuele vorming als uitgangspunt nemen. Je kunt ook een lijst met onderwerpen aandragen waar leerlingen zelf uit kunnen kiezen of vooraf de kennis peilen bij leerlingen aan de hand van een vragenlijstje.

2. Bepaal de doelen van de lessen

Je kunt in de lessen aan verschillende doelen werken. Wil je dat leerlingen meer kennis krijgen of juist bepaalde waarden en normen ontwikkelen? Of wil je leerlingen ondersteunen in het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden? Voor een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling is het van belang om op meerdere aspecten in te steken en hier de juiste werkvormen voor in te zetten.

3. Kies het lesmateriaal

Er is uiteenlopend lesmateriaal beschikbaar maar de kwaliteit verschilt. Kies bij voorkeur lesmateriaal dat erkend is door het Centrum Gezond Leven of waarvan je weet dat dit effectief, goed onderbouwd of positief geëvalueerd is. Veel lesmaterialen kun je flexibel inzetten. Houdt wel rekening met een bepaalde opbouw in de lessen en draag zorg voor lessen in een doorlopende leerlijn. Een enkele les over een onderwerp heeft vaak weinig zin.

4. Ken uzelf

Voordat je start met relationele en seksuele vorming, is het goed om stil te staan bij jouw eigen opvattingen, normen en waarden over relaties en seksualiteit, homoseksualiteit, seks voor het huwelijk, anticonceptiegebruik en seksuele activiteit van jongeren. Persoonlijke opvattingen zijn ondergeschikt aan het professionele handelen. Als leraar is het vooral belangrijk leerlingen te ondersteunen bij een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling. Het kan daarnaast handig zijn om eerst een training te volgen. In sommige regio’s van het land biedt de GGD een training. Ook kun je de online cursus ‘Starten met seksuele vorming’ volgen.

Volg de cursus 'Starten met seksuele vorming'

5. Zorg voor een veilige sfeer

Voor de leerlingen is een veilig leerklimaat belangrijk, zodat ze op een open manier over seksualiteit kunnen praten. Een aantal tips:

6. Aan de slag

In de meeste lespakketten staan goede tips en werkvormen om les te geven. Belangrijk is vooral dat leerlingen participeren en actief betrokken worden bij de lessen. Het is aan de docent om de opdrachten, discussies en groepsgesprekken te faciliteren en goed te begeleiden.

7. Vraag feedback van jouw leerlingen

Vraag aan uw leerlingen hoe ze de les vonden. Leuke lessen blijven namelijk beter hangen en je kunt er zelf ook van leren!

8. Doe het niet alleen: deel jouw ervaringen en betrek het team erbij

Lesgeven over relaties en seksualiteit kan heel leuk zijn! Het wordt nog leuker als je er niet alleen voor staat. Betrek andere collega’s bij de lessen en laat zien wat de lessen voor de leerlingen en jou hebben opgeleverd. Bijvoorbeeld leerlingen die nu meer weten over een onderwerp, beter in hun vel zitten, lastige vragen durven stellen, meer weten over het onderwerp en respectvoller met elkaar omgaan. Of je hebt een betere relatie met uw leerlingen gekregen. Met collega’s kun je de lessen beter onderling op elkaar afstemmen, opgedane kennis en ervaring met elkaar delen en bij moeilijke situaties steun zoeken bij elkaar. Samen kun je meer verantwoordelijkheid nemen voor dit thema.

Ook interessant