Zoeken

Ouders betrekken bij seksuele opvoeding pubers

Ouders zijn een belangrijke partner bij seksuele opvoeding van hun kinderen. De ouderfolders op Lang Leve de Liefde helpen ouders bij het praten met hun kind over relaties en seks. Ook praten over social media met kinderen kan helpen.

Ouders willen meer samenwerking

Uit onderzoek van Ouders en onderwijs komt naar voren dat 90% van alle ouders neutraal tot tevreden is over de kwaliteit van onderwijs van de school van hun kind. Toch missen ouders op essentiële punten de samenwerking met de school. Ouders willen mét andere ouders in gesprek over schoolzaken. Ze zijn onzeker over hun rol bij school.

Bekijk de Staat van de Ouder

Tips om ouders te betrekken bij seksuele vorming

  • Informeer ouders over de lessen seksuele vorming. Informeer ouders over visie en beleid op relaties en seksualiteit van de school en lessen over seksuele vorming. Hierdoor zijn ouders beter voorbereid als leerlingen thuis met vragen komen over dit onderwerp.
  • Houd ouders of verzorgers via een (bestaande) nieuwsbrief op de hoogte over lessen seksuele vorming of een project relaties en seksualiteit
  • Inventariseer met de ouderraad of er behoefte is aan meer informatie.
  • Organiseer een ouderavond over gezonde leefstijl, veranderingen in de puberteit, weerbaarheid. Neem het belang van seksualiteit en seksuele opvoeding hierin mee.
  • Haak de GGD aan. Deze kan vaak ook helpen bij het betrekken van ouders en verzorgers.
  • Geef ouders als ze dit willen ook tips over seksuele opvoeding en wijs hen op websites zoals oudersonline.nlopvoeden.nl of uwkindenseks.nl.
Seks bij ons thuis was geen taboe. Er werd over gepraat als iets normaals, en vooral als iets leuks. Ik kreeg van huis uit mee dat het niet uitmaakte hoe vaak en hoeveel seks we hadden, zolang we maar nóóit iets tegen onze zin in zouden doen."
Milou Deelen, vlogger

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.