Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Zoeken

Ouders betrekken bij seksuele opvoeding pubers

Ouders zijn een belangrijke partner bij seksuele opvoeding van hun kinderen. De ouderfolders op Lang Leve de Liefde helpen ouders bij het praten met hun kind over relaties en seks. Ook praten over social media met kinderen kan helpen.

Informeer ouders over de lessen seksuele vorming

Ouders vinden het vaak belangrijk dat hun pubers ook onderwijs krijgen over relaties en seksualiteit. Informeer ouders over visie en beleid op relaties en seksualiteit van de school en lessen over seksuele vorming. Hierdoor zijn ouders beter voorbereid als leerlingen thuis met vragen komen over dit onderwerp.

Tips om ouders te betrekken bij de lessen seksuele vorming

Organiseer een ouderbijeenkomst over seksuele vorming

Met de ouderraad kan bekeken worden of ouders behoefte hebben aan een ouderbijeenkomst over puberteit en relaties of breder over gezonde leefstijl. Hier kan seksualiteit onderdeel van uitmaken. Als er gestart wordt met lessen over dit onderwerp kunnen ouders hierover geïnformeerd worden via een nieuwsbrief. Uit onderzoek van Ouders en onderwijs komt naar voren dat 90% van alle ouders neutraal tot tevreden is over de kwaliteit van onderwijs van de school van hun kind.

Toch missen ouders op essentiële punten de samenwerking met de school. Ouders willen mét andere ouders in gesprek over schoolzaken. Ze zijn onzeker over hun rol bij school. Dat en meer is vastgelegd in de Staat van de Ouder, die is online te vinden op www.staatvandeouder.nl. Wil je aan de slag met ouderbetrokkenheid? Bekijk de tips en ideeën op de website van Gezondeschool.nl.

Seks bij ons thuis was geen taboe. Er werd over gepraat als iets normaals, en vooral als iets leuks. Ik kreeg van huis uit mee dat het niet uitmaakte hoe vaak en hoeveel seks we hadden, zolang we maar nóóit iets tegen onze zin in zouden doen."
Milou Deelen, vlogger

Ook interessant