Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Zoeken
Lesaanbod

Veiligwijs

Terug naar overzicht
21 september 2021

Omvat:

Een lesmap met leskaternen per dubbel leerjaar.

  • Ondersteunend materiaal (opdrachten, werkvormen, filmpjes, voorbeeldbrieven ouders) in digitale portal
  • Persoonsgebonden docentenhandleiding (voor iedere leerkracht)
  • Informatieve flyer voor alle ouders over Veiligwijs en met tips voor de seksuele opvoeding
  • Optie: ouderavond en informatieve boekjes

Beschrijving inhoud:

Veiligwijs werkt vanuit een waardegerichte benadering en is geschikt voor zowel openbaar als identiteitsgebonden onderwijs. De informatie en opdrachten die in de lessen gegeven worden, zijn gekoppeld aan een van de waarden Respect, Liefde, Zorg en Veiligheid. Hierbij is veiligheid verbreed naar
lichamelijke, emotionele en relationele veiligheid.

Verschillen in persoonlijke normen en waarden, cultuur, religie en het thema seksuele diversiteit: ook dat hoort bij seksualiteit. In Veiligwijs is hier aandacht voor.

De onderwerpen die aan bod komen zijn mede bepaald aan de hand van de doelen van de SLO en de kerndoelen: hiermee voldoet het aan de eisen die de overheid stelt.

Veiligwijs is een uitgave van de Care for Sexuality Foundation. De Care for Sexuality Foundation ontwikkelt methodes en materialen en geeft ondersteuning, trainingen en advies aan ouders, opvoeders, scholen en (zorg- en welzijn) organisaties voor het bespreekbaar maken van seksualiteit en het bevorderen van seksuele gezondheid.

Jaar van uitgave:

2018

Gerelateerde download(s):

Zie factsheet

Gerelateerde website(s):

www.veiligwijs.nl

Beoordeling erkenningstraject:

Het lespakket is beoordeeld als ‘goed onderbouwd’. Erkenningstraject is een samenwerking tussen het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en MOVISIE.

Naar de lesmethode
Lesaanbod

Gerelateerd

Bekijk ook ons andere lesaanbod.