Zoeken
Lesaanbod

Wonderlijk gemaakt

Terug naar overzicht
21 September 2021

Wonderlijk gemaakt Basis is een lesmethode relationele en seksuele vorming die zich richt op kinderen van 4-12 jaar in het christelijk basisonderwijs. De lesmethode biedt een complete leergang die aansluit op de kerndoelen.

Naar de lesmethode

‘Wonderlijk gemaakt Basis’ is een lesmethode relationele en seksuele vorming die zich richt op kinderen van 4-12 jaar in het christelijk basisonderwijs. De lesmethode biedt een leergang die aansluit op de
kerndoelen.

 

Wat krijg je?

 • Online leeromgeving met leshandleidingen, PowerPoints, ouderbrieven en achtergrondinformatie
 • Teamscholing en ouderavond
 • 38 lessen over seksualiteit en relaties vanuit een holistische, leeftijdsadequate en waardengerichte benadering (voor groep 1 t/m 8)

Over ‘Wonderlijk gemaakt’

Afgestemd op hun ontwikkelingsniveau leren kinderen middels Wonderlijk gemaakt op een goede, gezonde en weerbare manier om te gaan met relaties en seksualiteit. De methode is opgebouwd rond 4 doorlopende
thema’s die worden benaderd vanuit waarden:

– Zelfbeeldontwikkeling, waarden: waardigheid en verwondering
– Duurzame relaties, waarden van liefde en trouw
– Sociale normen, waarden: respect en verantwoordelijkheid
– Weerbaarheid, waarden: moed en zelfbeheersing

De methode is voor de scholen toegankelijk in een online omgeving en bestaat uit leshandleidingen inclusief PowerPointpresentaties, ouderbrieven en achtergronddocumenten. Scholen starten met een teamscholing en ouderavond bij ingebruikname van de methode.

Prijs

Scholen tot en met 50 kinderen betalen eenmalig €595,- en na het eerste jaar €50,- per jaar aan licentiekosten.

Heeft u school meer dan 50 kinderen, klik dan hier.

 

Beoordeling erkenningstraject

Het lespakket is door de Erkenningscommissie Interventies beoordeeld als ‘goed beschreven’.

Het Erkenningstraject is een samenwerking tussen het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en Movisie.

Naar de lesmethode

Vergelijk het lespakket

 • Prijs
 • Erkenning
 • Doorlopende leerlijn
 • Tijdsduur
 • Onderwijsniveau
 • Thema's
 • Type lesmateriaal
Wonderlijk gemaakt
Wonderlijk gemaakt
 • €595 (+licentiekosten per jaar)
 • Goed beschreven
 • Ja
 • >6 lesuren
 • Basisonderwijs, Basisonderwijs: Bovenbouw, Basisonderwijs: Middenbouw, Basisonderwijs: Onderbouw
 • Lichaam en zelfbeeld, Online en (sociale) media, Puberteit, Relaties, verliefdheid en verkering, Religie en cultuur, Veilig vrijen (preventie onbedoelde zwangerschap), Veilig vrijen (preventie soa), Voortplanting, zwangerschap en kinderwens, Weerbaarheid en grensoverschrijding
 • Lespakket
Kriebels in je buik – voor scholen t/m 10 groepen
Kriebels in je buik – voor scholen t/m 10 groepen
 • €99 (+licentiekosten per jaar)
 • Goed onderbouwd
 • Ja
 • >6 lesuren
 • Basisonderwijs, Basisonderwijs: Bovenbouw, Basisonderwijs: Middenbouw, Basisonderwijs: Onderbouw
 • Lichaam en zelfbeeld, Online en (sociale) media, Puberteit, Relaties, verliefdheid en verkering, Religie en cultuur, Sekse-, gender- en seksuele diversiteit, Seksueel plezier, Veilig vrijen (preventie onbedoelde zwangerschap), Veilig vrijen (preventie soa), Voortplanting, zwangerschap en kinderwens, Weerbaarheid en grensoverschrijding
 • Lespakket
Lesaanbod

Gerelateerd

Bekijk ook ons andere lesaanbod.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.