Zoeken
Onderwerp

Seksuele ontwikkeling 6-9 jaar

Vanaf 7 jaar kennen kinderen de sociale regels steeds beter. Schaamte doet dan ook zijn intrede. Kinderen doen eerder de wc-deur op slot of houden een handdoek om zich heen tijdens het omkleden. Kinderen zijn soms verliefd en een enkel kind heeft ‘verkering’. Dit gaat nog niet veel verder dan met elkaar omgaan.

Seksuele ontwikkeling kind 6 -9 jaar

Als leerkracht kun je kinderen van deze leeftijd:

  • Vanaf een jaar of 8 ontdekken kinderen steeds meer verschillende kanten van zichzelf en weten ze ook dat een persoon tegengestelde gevoelens of kwaliteiten kan hebben.

Lichamelijke ontwikkeling

Kinderen worden zich steeds bewuster van de mening van anderen en vergelijken zichzelf met anderen of met hoe ze zouden willen zijn. Daardoor wordt de zelfwaardering steeds realistischer en kunnen kinderen over bepaalde kenmerken of vaardigheden van zichzelf onzeker zijn.
In deze leeftijdsfase kunnen kinderen zich ineens ongemakkelijk voelen in gezelschap. De meeste kinderen willen zich niet meer uitkleden waar volwassenen bij zijn en lopen niet meer in hun blootje.

Relationele ontwikkeling

Het aantal vriendschappen neemt toe en vriendschappen worden intensiever. Kinderen van 6 tot 9 jaar kiezen steeds vaker voor vrienden van dezelfde sekse. Jongens vinden meisjes vaak ‘stom’ en ‘kinderachtig’, meisjes vinden jongens vaak ‘te wild’ en ‘stoer doen’.
Op deze leeftijd ontstaan de eerste verliefdheden. Vanaf een jaar of 8 kunnen vrijwel alle kinderen beschrijven hoe het voelt om verliefd te zijn en zijn de meeste van hen weleens verliefd geweest. Sommige kinderen hebben ‘verkering’, meestal met iemand uit de klas. Deze relatie bestaat vaak uit het bij elkaar staan in de pauze of met een groep vrienden rondhangen. Er is nauwelijks lichamelijk contact (ook geen handen vasthouden of zoenen) en de twee brengen zelden tijd met elkaar door zonder anderen erbij.

Genderidentiteit

Genderstereotiepe ideeën nemen in deze levensfase weer wat af. Kinderen weten nu beter dat een jongen ook een jongen kan zijn als hij zich niet volgens de genderrol gedraagt.

Seksueel gedrag

In deze leeftijdsfase gaan kinderen steeds meer vragen stellen over seksualiteit. Vanaf 7 jaar gaan ze begrijpen dat geslachtsdelen ook een seksuele functie hebben. De meerderheid van de 7- en 8-jarigen weet dat geslachtsgemeenschap nodig is om zwanger te worden. Vanaf 9 jaar weten veel kinderen dat mensen ook om andere redenen seks kunnen hebben. De meesten weten ook dat iemand verkering kan hebben met een persoon van hetzelfde geslacht.

Ook in deze levensfase stimuleren kinderen hun geslachtsdelen. Zij kunnen dan een orgasme krijgen of opgewonden raken. Kinderen van 6 jaar en ouder spelen nog steeds weleens een seksueel (rollen)spel. Nieuwsgierigheid is hiervoor de belangrijkste drijfveer. Meestal worden de geslachtsdelen alleen bekeken of aangeraakt. De meeste seksuele ervaringen met andere kinderen zijn vrijwillig. Meestal vinden deze contacten plaats met één ander kind, van dezelfde sekse, omdat kinderen nu eenmaal meer met hun eigen seksegenoten spelen. Dat zegt niets over de seksuele oriëntatie of genderidentiteit van een kind.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.