Zoeken
Onderwerp

Abortus

Een jongere die onbedoeld zwanger raakt, staat voor een lastige keuze: een kind krijgen of de zwangerschap laten afbreken? Meestal is een zwangerschap op jonge leeftijd ongewenst. Jongeren kiezen eerder voor een abortus dan voor het opvoeden of afstaan van een kind. Maar niet voor iedereen is dit een gemakkelijke keuze en abortus is niet in alle omgevingen geaccepteerd. Dat maakt het nemen van een eigen beslissing soms lastig.

In Nederland kan een zwangerschap tot 22 weken worden afgebroken. Dit gebeurt in een abortuskliniek. Voor advies kan de jongere ook terecht bij een huisarts.

Cijfers over abortus

Jaarlijks laten rond de 30.000 vrouwen en mensen met een baarmoeder een ongewenste zwangerschap afbreken in Nederland. Van hen is ongeveer 10% onder de 20 jaar. Het aantal ongewenste zwangerschappen en het aantal abortussen onder tieners neemt de laatste jaren af. Nederland is één van de landen met het laagste aantal abortussen per 1.000 vrouwen.

Welke vragen hebben leerlingen over abortus?

Leerlingen onder de 12 jaar

 • Wat is abortus?
 • Waar kun je dit laten doen?
 • Waarom doen vrouwen dit?

Leerlingen boven de 12 jaar

 • Wat kun je doen als je onbedoeld zwanger raakt?
 • Tot hoeveel weken kun je een abortus laten doen?
 • Waar kun je terecht voor een abortus?
 • Waarom kiezen vrouwen voor een abortus?
 • Hoe vaak komt abortus voor onder jongeren?
 • Waarom vinden sommige mensen het niet goed als je een abortus laat uitvoeren?
 • Wat kost een abortus?

Lesgeven over abortus

 • Laat weten dat een onbedoelde zwangerschap iedere jongere kan overkomen. Geen enkele anticonceptiemethode is 100% betrouwbaar, en bij sommige middelen kan gemakkelijk iets mis gaan (bijvoorbeeld pil vergeten of condoom gescheurd).
 • Besteed ook aandacht aan de gedeelde verantwoordelijkheid van jongens en meiden om een onbedoelde zwangerschap te voorkomen.
 • Leg uit dat er anti-abortus bewegingen zijn en benadruk dat iedereen de vrijheid heeft om eigen keuzes te maken. Schreeuw om Leven, de NVP en Er is hulp zijn voorbeelden van organisaties die tegen abortus zijn.
 • De informatie die verspreid wordt over abortus is niet altijd juist. Informatie van pro-life organisaties is vaak bedoeld om je bang te maken en van een abortus af te houden.
 • Wees alert op hardnekkige mythen en misvattingen over abortus. Bijvoorbeeld dat vrouwen spijt of psychische problemen krijgen na een abortus. Meestal hebben vrouwen geen spijt, en zijn ze opgelucht na een abortus. Wel kan het zijn dat vrouwen schaamte- of schuldgevoelens hebben, of verdrietig zijn. De één heeft meer moeite met een abortus dan de ander, en soms kost het tijd om dit te verwerken.
 • Sens.info is een betrouwbare website over seksualiteit en relaties. Hier staat ook objectieve informatie over anticonceptie, zwangerschap, jong ouderschap en abortus.
 • Op de website van Rutgers staan feiten en cijfers over abortus: Feiten en cijfers over abortussen in Nederland – Rutgers
 • Laat weten dat er meerdere redenen kunnen zijn waarom vrouwen kiezen voor een abortus: Vaak zijn ze er nog niet aan toe om een kind te krijgen of hebben ze (op dat moment) geen kinderwens. Het kan ook zijn dat ze niet de gewenste omstandigheden hebben voor een kind, bijvoorbeeld omdat ze problemen hebben, geen vaste relatie, geen inkomen, geen eigen huis, een kind niet past in hun leven of omdat ze zelf ziek zijn. Het kan ook een combinatie van redenen zijn. In ieder geval heeft de vrouw voor zichzelf bepaald dat er goede redenen zijn om de zwangerschap af te breken. Ze hoeft zich hierover niet te verantwoorden in de kliniek, maar er wordt wel goed gekeken of het haar eigen, weloverwogen besluit is.
 • Wees je ervan bewust dat abortus een beladen onderwerp kan zijn. Niet iedereen denkt hier hetzelfde over. Heb respect voor de verschillende opvattingen en zorg dat leerlingen respectvol met elkaar omgaan.
 • In Nederland is abortus goed geregeld,in tegenstelling tot in veel andere landen. Vrouwen kunnen tot 22 weken hun zwangerschap afbreken bij één abortuskliniek. Daarvoor heb je geen verwijzing van de huisarts nodig.
 • De meeste zwangerschapsafbrekingen vinden in de eerste 9 weken van de zwangerschap plaats. Dat is binnen 5 weken nadat een vrouw ongesteld had moeten worden (de zwangerschapsduur wordt berekend vanaf de laatste menstruatie). Afhankelijk van hoe vergevorderd de zwangerschap is, kan die op verschillende manieren worden afgebroken.
 • Behandel dit onderwerp bij voorkeur binnen een breder lespakket over seksualiteit. Gebruik geïntegreerde lespakketten waarin lessen over relaties en seksualiteit in een brede en doorlopende leerlijn worden aangeboden.

Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.