Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Zoeken
Onderwerp

Abortus

Een jongere die  onbedoeld of ongepland zwanger raakt, staat voor lastige keuzes. Voor de meeste jongeren die ongepland of onbedoeld zwanger raken, is de zwangerschap ongewenst. Zij kiezen dan eerder voor het afbreken van een zwangerschap (abortus) dan het krijgen van een kind. Niet voor iedereen is dit een gemakkelijke keuze en abortus is niet in alle omgevingen geaccepteerd. Dat maakt het nemen van een eigen beslissing soms lastig.

In Nederland kan de zwangerschap  tot 22 weken worden  afgebroken. Dit gebeurt in  een abortuskliniek. Voor advies kan de jongere ook terecht bij een huisarts.

Cijfers over abortus

Jaarlijks laten 27.000 vrouwen een ongewenste zwangerschap afbreken. Van hen is ongeveer 10% onder de 20 jaar. Het aantal ongewenste zwangerschappen en het aantal abortussen onder tieners neemt de laatste jaren af. 

Welke vragen hebben leerlingen over abortus?

Leerlingen onder de 12 jaar

 • Wat is abortus?
 • Waar kun je dit laten doen?
 • Waarom doen vrouwen dit?

Leerlingen boven de 12 jaar

 • Wat kun je doen als je onbedoeld zwanger raakt?
 • Tot hoeveel weken kun je een abortus laten doen?
 • Waar kun je terecht voor een abortus?
 • Waarom kiezen vrouwen voor een abortus?
 • Hoe vaak komt abortus voor onder jongeren?
 • Waarom vinden sommige mensen het niet goed als je een abortus laat uitvoeren?
 • Wat kost een abortus?

Lesgeven over abortus

 • Laat weten dat een onbedoelde zwangerschap iedere jongere kan overkomen en dat abortus vaak een lastige keuze is. Soms faalt de anticonceptie, soms is geen anticonceptie gebruikt of niet goed gebruikt (bijvoorbeeld pil vergeten of condoom gescheurd).
 • Besteed ook aandacht aan de gedeelde verantwoordelijkheid van jongens en meiden om een onbedoelde of ongewenste zwangerschap te voorkomen.
 • Leg uit dat er anti-abortus bewegingen zijn en benadruk dat iedereen de vrijheid heeft om eigen keuzes te maken. Siriz, Schreeuw om Leven en Er is hulp zijn voorbeelden van organisaties die tegen abortus zijn.
 • De informatie die verspreid wordt over abortus is niet altijd juist. Informatie van pro-life organisaties is vaak bedoeld om je bang te maken en van een abortus af te houden.
 • Wees alert op hardnekkige mythen en misvattingen over abortus. Bijvoorbeeld dat vrouwen altijd spijt krijgen na een abortus of dat ze psychische problemen krijgen. Het kan ook zorgen voor opluchting.
 • Sense.info is een betrouwbaar jongerenkanaal over seksualiteit en relaties. Hier staat ook objectieve informatie over anticonceptie, zwangerschap, jong ouderschap en abortus.
 • Op de website van Rutgers staan feiten en cijfers over abortus: Feiten en cijfers over abortussen in Nederland – Rutgers
 • Laat weten dat er meerdere redenen kunnen zijn waarom vrouwen kiezen voor een abortus: omdat ze problemen hebben, geen partner, zelf ziek zijn, geen geld hebben of geen huis, te druk zijn etc. Vaak zijn ze er nog niet aan toe om een kind te krijgen of hebben ze (op dat moment) geen kinderwens.
 • Wees je ervan bewust dat abortus een beladen onderwerp kan zijn. Niet iedereen denkt hier hetzelfde over. Heb respect voor de verschillende opvattingen en zorg dat leerlingen respectvol met elkaar omgaan.
 • Sommige jongeren kunnen hard oordelen over abortus. Soms ook vanwege gebrek aan kennis. Laat hen weten dat abortus een mensenrecht is, en dat vrouwen vaak meerdere redenen hebben om te kiezen voor een abortus. Verwijs desnoods naar ervaringsverhalen met abortus
 • Abortuszorg is een mensenrecht. Iedereen hoort toegang te hebben tot een veilige abortus.
 • In Nederland is abortus goed geregeld, in tegenstelling tot in veel andere landen. Vrouwen kunnen tot 22 à 24 weken hun zwangerschap afbreken bij een kliniek of ziekenhuis.
 • De meeste zwangerschapsafbrekingen vinden in de eerste 9 weken van de zwangerschap plaats. Afhankelijk van hoe vergevorderd de zwangerschap is, kan die op verschillende manieren worden afgebroken.
 • Behandel dit onderwerp bij voorkeur binnen een breder lespakket over seksualiteit. Gebruik geïntegreerde lespakketten waarin lessen over relaties en seksualiteit in een brede en doorlopende leerlijn worden aangeboden.