Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Zoeken
Onderwerp

Seksuele ontwikkeling met autismespectrumstoornis (ASS)

Leerlingen met een autismespectrumstoornis zijn beperkt in hun sociale en communicatieve vaardigheden. Ze begrijpen sociale signalen minder goed en vinden het lastig om overzicht te houden of de samenhang te zien tussen dingen. Dit is van invloed op hun seksuele en relationele ontwikkeling.

Leerlingen met ASS hebben hulp nodig om te leren hoe ze kunnen zeggen wat ze wel en niet leuk vinden. Ze hebben expliciete informatie nodig over wat je doet als jijzelf of de ander niet tevreden is in de relatie.
Resie de Bakker, docent cluster 2, de Taalbrug

Seksualiteit en autismespectrumstoornis

Onder een autismespectrumstoornis vallen ook de voormalige classificaties, zoals autistische stoornis, het syndroom van Asperger en PDD-NOS (pervasieve ontwikkelingsstoornis, niet anderszins omschreven). De meeste leerlingen met ASS hebben behoefte aan een relatie en seksueel contact. De seksuele ontwikkeling verloopt vaak anders dan bij leerlingen zonder ASS.

Sociale regels 

Sociale omgangsregels worden lastiger opgepikt. Daardoor begrijpen leerlingen met ASS soms wat later dan gemiddeld privacyregels, zoals bijvoorbeeld sociale regels rondom masturbatie.

Fantasie

Ze hebben soms moeite om zich dingen voor te stellen. Hierdoor spelen zij minder vaak seksueel getinte fantasiespelletjes dan leeftijdsgenootjes zonder autisme.

Kleiner sociaal netwerk 

Ze hebben een kleiner sociaal netwerk. Daarom zijn ze afhankelijker van ouders en school voor seksuele vorming dan andere leerlingen.

Expliciete informatie

Ze hebben zeer expliciete informatie nodig. Dat geldt zowel voor de seksuele en relationele vorming als bij seksuele contacten.

Seksuele grensoverschrijding 

Leerlingen met ASS kunnen minder goed het perspectief van een ander innemen. Ze worden in hun seksuele en relationele gedrag vooral gestuurd door eigen behoeften en zien niet goed wat de ander niet prettig vindt. Ook voelen zij eventuele negatieve bedoelingen van anderen minder goed aan. Hierdoor lopen ze meer risico om over grenzen van anderen te gaan of zelf slachtoffer te worden van grensoverschrijding.