Uw browser (Internet Explorer 11) is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Hierdoor werkt deze website mogelijk niet juist. Installeer Google Chrome of update uw browser voor meer internetveiligheid en een beter weergave.

Zoeken
Lesaanbod

Ik puber training

Terug naar overzicht
19 september 2021

De training ‘Ik Puber’ heeft ten eerste als doel om jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) te informeren over de puberteitsontwikkeling en seksualiteit en om vaardigheden te ontwikkelen die van pas komen bij het omgaan met relatievorming en intimiteit.

Ten tweede heeft de Ik Puber-training als doel om adolescenten met een ASS die al problemen hebben op het gebied van psychoseksualiteit te begeleiden. Inhoudelijk is dan ook gekozen voor een uitgebreide training die zowel een educatief als een therapeutisch karakter draagt.

Omvat

  • een handboek
  • een werkboek

Beschrijving inhoud

Het boek bevat vier hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk worden de theoretische achtergrond van autismespectrumstoornis (ASS), de adolescentie en informatieverstrekking over seksualiteit besproken. In het tweede hoofdstuk worden de randvoorwaarden en de achtergrond van de Ik puber-training belicht. De vooropgestelde (sub)doelstellingen verwijzen zowel naar educatieve als therapeutische objectieven, waarbij er veel aandacht is voor kennis en vaardigheden, maar (zoals vaak) attitudes minder aan bod komen. In de training is er, behalve voor preventie, ook aandacht voor de positieve kanten van relaties, seksualiteit en intimiteit. Er is in de training een hiërarchie van zeven niveaus van psychoseksuele vorming verwerkt, op basis waarvan de achttien lessen zijn opgesteld. Verder benadrukken de auteurs het belang van de omgeving van de jongere met ASS, evenals het feit dat iedere cliënt uniek is en dat een autismespectrumstoornis er bij iedereen anders uitziet. Bijzondere thema’s zoals seksuele intimidatie, seksueel misbruik en afwijkend seksueel gedrag worden ook belicht. In het verlengde daarvan volgt een bespreking over hoe een trainer kan omgaan met onder andere dader- en slachtofferschap. Dit hoofdstuk sluit af met uitleg over een tweedaagse Train-de-trainermodule. In een eerder kort derde hoofdstuk vindt men de praktische handleiding van de training. Het vierde en laatste hoofdstuk neemt het grootste deel van het boek in beslag en bestaat uit de beschrijving van het verloop van de achttien lessen. Elke les volgt eenzelfde, autismevriendelijke structuur.

Doelgroep

Jongeren met een autismespectrumstoornis (en hun begeleiders, onderwijs- en zorgprofessionals).

Prijs:

€ 57,95

Jaar van uitgave

2012

Lesaanbod

Gerelateerd

Bekijk ook ons andere lesaanbod.